Stäng

Längre livslängd för dina tryckluftspett och bergborrmaskiner

Fem tips för att förlänga livslängden för dina handhållna spett eller bergborrmaskiner

Dina tryckluftsverktyg har ett tufft liv. Det är okej – det är det de är gjorda för. Men ett tufft liv behöver inte vara ett kort liv. Med rätt omsorg och skötsel kan du förlänga livslängden på dina tryckluftsverktyg. Här är fem viktiga tips för att få ut mesta möjliga av din investering. 

1. Skaffa rätt verktyg för rätt jobb

Alla våra verktyg har tillverkats med hänsyn till samma kvalitetsstandarder som Atlas Copcos spett. Detta ger längre livslängd samtidigt som det skyddar tryckluftsverktyget mot sekundära skador (t.ex. på kolven).

Pneumatic Handheld Working Tools_Service Tips
För att producera kvalitetsarbete och undvika skador på maskinen behöver du ett verktyg med rätt mått och rätt hårdhet. Det låter enkelt och självklart, men titta på de här verkliga exemplen från våra konkurrenter – som var och en kan påskynda slitaget eller till och med leda till skada på kolv och bussning:
1. Felaktig vinkel på bussningen2. Centreringspunkt på slagyta3. Armeringsjärn på skaftytan in i bussningen4. Oregelbunden slagytaAtlas Copco säkerställer att det finns en korrekt passning mellan verktygsbussningen, som testats och godkänts för användning på Atlas Copcos spett. Och detta görs för vart och ett av de handhållna arbetsverktygen i vårt breda sortiment. Därför kan du tryggt använda dessa verktyg för de tuffaste jobben och de mest komplexa uppgifterna.

2. Undvik vattenkontaminering

Den tryckluft som driver ett tryckluftsverktyg skapar också kondens vid verktygets utblås. Hur mycket? Det beror på kompressorns storlek, användningstiden och omgivningsförhållandena. En stor mobil borrmaskin kan generera upp till en hink vatten per skift.

Om vattnet inte hanteras kan det omvandlas till ispartiklar som kan skada verktyget. Undvik detta genom att placera en vattenavskiljare så långt bort som möjligt från kompressorn. Detta bidrar till att minimera risken för vattenskador och korrosion och eliminerar problem som orsakas av frysning. Det är också viktigt att tappa av vattnet från kompressorns behållare och att blåsa ut eventuellt restvatten från slangarna.

Atlas Copcos VAM-vattenavskiljare använder centrifugalprincipen för att automatiskt avlägsna kondensatet.

3. Smörj, smörj, smörj

Olja i luftledningen smörjer rörliga delar på insidan av tryckluftsverktyg. Detta skapar kylning och minskar friktionen, vilket även minskar slitaget. Med andra ord: Smörjning förbättrar inte bara prestanda (just nu), det förlänger också livslängden (på lång sikt).

Inte undra på att ditt val av smörjmedel har en märkbar effekt på verktygets prestanda. Originalsmörjmedel (inklusive Air-Oil för spett och hammare och Air-Oil för bergborrmaskiner) är utformade med det bästa skyddet för ditt verktyg i åtanke – liksom Atlas Copcos egen smörjapparat CLG 30.

Om det verktyg du använder inte har en inbyggd smörjapparat ska du använda en extern smörjapparat för att skydda alla rörliga delar med ett lager olja. Montera en smörjapparat inom tre meter från verktyget. Men inte utan en vattenavskiljare före smörjapparaten, för att förhindra att vatten och olja blandas.

4. Använd högkvalitativa kopplingar

Kvaliteten på tryckluftssystemet beror på kvaliteten på klokopplingarna. Atlas Copco vet detta. Det är därför kopplingarna är smidda, maskinbearbetade, härdade, galvaniserade och krompläterade.

Dessutom är deras väggar tunnare än gjutna kopplingar, vilket leder till mindre motstånd för luftflödet. Tack vare allt detta kan minskad förlust göra att tryckluftsverktyg arbetar med optimalt tryck och luftflöde.

5. Bra service är nyckeln till lång livslängd

Regelbundna kontroller hjälper till att upptäcka och lösa problem innan de blir ödesdigra. Regelbunden och professionell service med förstklassiga delar är nyckeln till lång livslängd för dina tryckluftsverktyg.

Se alltid till att dina verktyg servas av auktoriserad personal med korrekt utbildning och att endast originaldelar används för att byta ut komponenter.

Service Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Längre livslängd för dina tryckluftspett och bergborrmaskiner

explainer icon