Checklista för underhåll av tryckluftsdrivna hammare och spett - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Energiteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Checklista för service av tryckluftsdrivna hammare och spett

Förbättra effektiviteten och produktiviteten hos Atlas Copcos handhållna TEX-verktyg med de här servicetipsen.

+46 8 743 97 00

RTEX Pneumatic handheld

Regelbundet underhåll för ultimat produktivitet

Regelbundet underhåll är ett grundläggande krav för fortsatt säker och effektiv användning av maskinen. Följ underhållsinstruktionerna noggrant.

 1. Kontrollera att tryckluftsslangen och -kopplingarna inte är skadade.
 2. Kontrollera att spettet är ordentligt smort med Atlas Copcos Air-Oil för spett och hammare. Om spettet har en inbyggd smörjapparat ska den fyllas på dagligen. Det är en god vana att göra detta i början av arbetet varje morgon.
 3. Kontrollera regelbundet att oljepluggen är åtdragen.
 4. Kontrollera att O-ringen på oljepluggen är oskadad och att den sluter tätt.
 5. Kontrollera verktygshållarens funktion genom att dra verktyget utåt med verktygshållaren i stängt läge. Det ska inte vara möjligt att lossa verktyget från spettet.
 6. Kontrollera slitaget på verktygschucken med hjälp av en särskild chuckmätare. För mycket spel här leder till ökade vibrationer. Byt omedelbart ut en utsliten chuck.
 7. Om spettet är utrustat med vibrationsreducerande handtag ska du kontrollera funktionen:
  • Handtagen ska röra sig fritt uppåt och nedåt
  • Handtagen ska inte ha för mycket spel framåt-bakåt
  • Kontrollera fjädrarna på de fjäderbelastade handtagen och byt ut skadade fjädrar.

Periodiskt underhåll

Efter varje användningsperiod på cirka 150 slagtimmar eller två gånger om året måste maskinen demonteras och alla delar rengöras och kontrolleras. Det här arbetet måste utföras av behörig personal som är utbildad för den här uppgiften.

Service Tryckluftsspett Tryckluftsdrivna bilningshammare