Stäng

Hur startar man om generatorn efter inaktivitet i samband med en nedstängning?

Utför 16-punktskontrollen för att säkerställa optimala prestanda

Din Atlas Copco-generator är tillverkad för att arbeta hårt och länge. Och även när den måste vara inaktiv en stund – som under den senaste nedstängningen – kan den knappt vänta på att komma igång igen. Men innan du vrider om nyckeln ska du utföra 16-punktskontrollen för att säkerställa optimala prestanda.

power diesel generators
 • Mät kylvätskans skick med en refraktometer och PH-mätare
 • Fyll på kylvätska vid behov
 • Justera och testa bromssystemet
 • Kontrollera hjulen visuellt samt däcktrycket, och gör om kontrollen
 • Testa nödstoppet
 • Testa bränsleinsprutarnas skick
 • Byt motorolja och bränslefilter
 • Kontrollera luftfilter och tilltäppningsindikator visuellt – byt ut filtren vid behov
 • Damma eller spola av kylare/mellankylare
 • Töm/rengör bränsletanken från vatten och sediment
 • Kontrollera elkablar och kablage visuellt med avseende på skador eller lösa ändar
 • Kontrollera slangarnas och klämmornas skick med avseende på läckage eller åldrande
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå och spänning
 • Kontrollera och smörj/rengör batteripolerna vid behov
 • Kontrollera skicket på generatorns huvudströmkabel och anslutningspunkter
 • Mät generatorns isolering
Nu är du redo för en smidig omstart!När du har kontrollerat allt utför du ett belastningstest i fyra steg, där varje steg lägger till 25 % belastning (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).Behöver du ytterligare support?Kontakta Atlas Copcos närmaste servicecenter.Vi är redo att hjälpa dig ... på plats och på distans.

Service Generatorer

Hur startar man om generatorn efter inaktivitet i samband med en nedstängning?

explainer icon