Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Hur startar man om generatorn efter inaktivitet i samband med en nedstängning?

Utför 16-punktskontrollen för att säkerställa optimala prestanda

Din Atlas Copco-generator är tillverkad för att arbeta hårt och länge. Och även när den måste vara inaktiv en stund – som under den senaste nedstängningen – kan den knappt vänta på att komma igång igen. Men innan du vrider om nyckeln ska du utföra 16-punktskontrollen för att säkerställa optimala prestanda.

power diesel generators
 • Mät kylvätskans skick med en refraktometer och PH-mätare
 • Fyll på kylvätska vid behov
 • Justera och testa bromssystemet
 • Kontrollera hjulen visuellt samt däcktrycket, och gör om kontrollen
 • Testa nödstoppet
 • Testa bränsleinsprutarnas skick
 • Byt motorolja och bränslefilter
 • Kontrollera luftfilter och tilltäppningsindikator visuellt – byt ut filtren vid behov
 • Damma eller spola av kylare/mellankylare
 • Töm/rengör bränsletanken från vatten och sediment
 • Kontrollera elkablar och kablage visuellt med avseende på skador eller lösa ändar
 • Kontrollera slangarnas och klämmornas skick med avseende på läckage eller åldrande
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå och spänning
 • Kontrollera och smörj/rengör batteripolerna vid behov
 • Kontrollera skicket på generatorns huvudströmkabel och anslutningspunkter
 • Mät generatorns isolering
Nu är du redo för en smidig omstart!
När du har kontrollerat allt utför du ett belastningstest i fyra steg, där varje steg lägger till 25 % belastning (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

Behöver du ytterligare support?
Kontakta Atlas Copcos närmaste servicecenter.
Vi är redo att hjälpa dig ... på plats och på distans.