Våra lösningar

Servicetips för WEDA-pumpar

Se till att pumpen är redo för säsongen. Här är några praktiska tips för smidig och effektiv drift.

Hämta PDF

Var redo att pumpa!

Kontrollera strömkabelns skick:

En spricka i isoleringen kan göra att vatten tränger in via kabeln vilket leder till en potentiell elektrisk risk eller ett allvarligt fel.


Se efter om det finns yttre skador eller lösa delar:

Regelbundna visuella inspektioner hjälper till att förhindra eventuella haverier. Felaktig användning av produkten eller yttre faktorer kan leda till skador på pumphuset, vilket i sin tur kan leda till stora fel på inre komponenter på grund av inträngande vatten.


Kontroll/byte av olja

För att garantera optimal smörjning och tätning i alla tillämpningar ska du se till att oljan byts var sjätte månad eller enligt instruktionsboken.


Inspektera strömkabelns tätning:

En felaktig tätning på packboxen kan orsaka vatteninträngning, vilket leder till betydande elektriska fel och därmed stilleståndstid.


Kontrollera elmotorns och säkerhetsanordningars skick:

Ett lågt isoleringsresistivt värde kan leda till oväntade avbrott i driften. För att förhindra detta rekommenderar Atlas Copco att man regelbundet mäter statorisoleringen och kontrollerar alla elektriska säkerhetsanordningars funktion.


Inspektera slitdelars skick och justering:

Det rekommenderas att man regelbundet kontrollerar alla slitdelar, eftersom justeringar kan behövas. Vi har utvecklat underhålls- och slitage- och reparationssatser som är praktiska att ha på plats för snabba reparationer eller förebyggande underhåll för maximal driftstid och optimala prestanda.


Kontrollera flottörbrytarens skick och funktion:

Den här anordningen hjälper till vid automatiskt start och stopp av pumpen. Eventuell felaktig funktion påverkar din produktivitet eller äventyrar pumpens skick.