Stäng
field service

Servicetips för WEDA-pumpar

Se till att pumpen är redo för säsongen. Här är några praktiska tips för smidig och effektiv drift.

Var redo att pumpa!

web image

Kontrollera strömkabelns skick:
En spricka i isoleringen kan göra att vatten tränger in via kabeln vilket leder till en potentiell elektrisk risk eller ett allvarligt fel.

web image

Se efter om det finns yttre skador eller lösa delar:
Regelbundna visuella inspektioner hjälper till att förhindra eventuella haverier. Felaktig användning av produkten eller yttre faktorer kan leda till skador på pumphuset, vilket i sin tur kan leda till stora fel på inre komponenter på grund av inträngande vatten.

web image

Kontroll/byte av olja
För att garantera optimal smörjning och tätning i alla tillämpningar ska du se till att oljan byts var sjätte månad eller enligt instruktionsboken.

web image

Inspektera strömkabelns tätning:
En felaktig tätning på packboxen kan orsaka vatteninträngning, vilket leder till betydande elektriska fel och därmed stilleståndstid.

web image

Kontrollera elmotorns och säkerhetsanordningars skick:
Ett lågt isoleringsresistivt värde kan leda till oväntade avbrott i driften. För att förhindra detta rekommenderar Atlas Copco att man regelbundet mäter statorisoleringen och kontrollerar alla elektriska säkerhetsanordningars funktion.

web image

Inspektera slitdelars skick och justering:
Det rekommenderas att man regelbundet kontrollerar alla slitdelar, eftersom justeringar kan behövas. Vi har utvecklat underhålls- och slitage- och reparationssatser som är praktiska att ha på plats för snabba reparationer eller förebyggande underhåll för maximal driftstid och optimala prestanda.

web image

Kontrollera flottörbrytarens skick och funktion:
Den här anordningen hjälper till vid automatiskt start och stopp av pumpen. Eventuell felaktig funktion påverkar din produktivitet eller äventyrar pumpens skick.

Servicetips för WEDA-pumpar

contact icon