Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Strama upp åtdragningsprocessen med automatisering

3 minut(er) att läsa

De flesta industriella tillverkningsprocesser börjar med en första åtdragning av ett enskilt förband. Du kan vinna mycket i termer av kvalitet och lönsamhet genom att automatisera den här repeterbara processen redan från början och sedan genom hela monteringslinjen. Nu ska vi titta närmare på varför det lönar sig med automatiserad åtdragning i din tillverkningsprocess.

En monteringslinje börjar ofta med en sammanfogningsprocess där två eller flera objekt sammanfogas mekaniskt. Det är absolut nödvändigt att åtdragningen görs rätt på första försöket. Sådan åtdragning innebär dock ett antal utmaningar för tillverkare. Det behövs olika verktyg för olika uppgifter vid monteringsstationen, rapporteringen sköts manuellt och när uppgifter utförs manuellt kan det uppstå kvalitetsproblem och arbetsrelaterade skador.

Historiskt har verktyg för monteringslinjen utvecklats för en manuell produktion, så för att hantera de här utmaningarna i åtdragningen försöker leverantörerna ofta tillverka verktyg med flera momentinställningar, fullständig processtyrning och en ergonomisk monteringsprocess. Men med dagens ökade komplexitet som kommer av en blandad produktion och produktvarianter samt mindre marginal för mänskliga fel letar många industritillverkare i stället efter alternativa sätt att hantera åtdragningens utmaningar. Vi pratar om automatisering.

Automatisering kan implementeras på alla nivåer i tillverkningsprocessen. I och med att de flesta tillverkningsprocesser börjar och slutar med en mängd olika åtdragningsarbeten är åtdragningen ett område där det är särskilt gynnsamt med automatisering. När du automatiserar åtdragningsprocessen får du största möjliga kontroll vilket ger bättre kvalitet, effektivitet och sänker kostnaderna för omarbetningar och återkallelser. Du kan få önskad kvalitetsnivå från första början och under hela produktionsprocessen.

Det blir allt vanligare att automatisera åtdragningsprocessen. Inom exempelvis halvledartillverkning placeras tusentals skruvar ut manuellt av en operatör. Med kvalitetsmarginaler ned till en miljarddels meter ger automatiseringen tydliga och mätbara fördelar i driften. En bransch som legat i framkant när det gäller automatisering av åtdragningsprocesser är fordonsindustrin, men den här sortens lösningar är helt klart relevanta även i annan tillverkningsindustri.

Saker att tänka på när du automatiserar din åtdragning

En automatisering av åtdragningsprocessen har många uppenbara fördelar, men det finns några saker som är viktiga att tänka på och ta hänsyn till när du ställer om till automatisering:

  • I en automatisk åtdragning måste du ofta integrera en skruvmatare, och det krävs kompetens för att implementera och optimera en sådan på rätt sätt
  • Om antalet produktvarianter är stort behöver du verktyg, utrustning och lösningar som integrerat datorseende för att få tillräckligt stor flexibilitet under hela åtdragningsprocessen
  • Kunskap och lösningar för att hantera hur reaktionskrafterna från åtdragningen påverkar den mekatroniska utrustningen
  • I vissa fall måste den automatiska åtdragningslösningen samverka med en operatör, och då krävs kunskaper om operatörens säkerhet och ergonomi
Tightening-Cobot


Atlas Copcos automatiseringserbjudande

Med Atlas Copcos produkter och processlösningar kan du enkelt integrera automatiserad åtdragningsteknik. Våra automatiseringserbjudanden är utformade för att uppfylla behoven i nya och befintliga monteringsprocesser och ger dig högsta möjliga kvalitet och effektivitet, stor flexibilitet och stora besparingar i alla typer av tillämpningar.

Kontakta oss redan i dag om du vill veta mer om Atlas Copcos automatiseringserbjudande för åtdragningsprocessen!

Introducera automatisering inom tillverkning
skruvdragande kollaborativa robotar
Introducera automatisering inom tillverkning
Automatisering är en viktig trend inom modern industriell tillverkning som ger bättre styrning av monteringslinjen, högre kvalitet och bättre ergonomi för operatören.
 
Automatisering är en viktig trend inom modern industriell tillverkning som ger bättre styrning av monteringslinjen, högre kvalitet och bättre ergonomi för operatören.
Automatisering är en viktig trend inom modern industriell tillverkning som ger bättre styrning av monteringslinjen, högre kvalitet och bättre ergonomi för operatören.
3D-simulering av automatiserad tillverkning
hjul, flera
3D-simulering av automatiserad tillverkning
Automatisering är lösningen för många industriella tillverkare som vill hantera förändringar på marknaden och i produktionen, men det medför samtidigt en del risker.
 
Automatisering är lösningen för många industriella tillverkare som vill hantera förändringar på marknaden och i produktionen, men det medför samtidigt en del risker.
Automatisering är lösningen för många industriella tillverkare som vill hantera förändringar på marknaden och i produktionen, men det medför samtidigt en del risker.
  • Bilindustri

  • Industriell montering