Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Smart Connected Assembly hjälper er bli den smarta fabriken

Många industrier är i full färd med att omvandla sina verksamheter till smarta fabriker idag.  Andra står redo att göra det. En anpassning till Industri 4.0 är ett strategiskt oerhört viktigt vägval för alla företag som vill ligga i framkanten, vara konkurrenskraftiga, produktiva och lönsamma idag.

Med smarta och uppkopplade verktyg kan åtdragningsdata enkelt kommuniceras till överordnade produktionssystem och ge en tydlig bild om komponenternas kvalité, materialflöde och åtdragningsprocessens resultat.

Det ger er möjlighet att öka effektiviteten, produktiviteten och lönsamheten genom att jobba förebyggande och kunna ta faktabaserade beslut. Samtidigt kan ni kraftigt minska era energikostnader och uppnå positiva miljöeffekter.

Vi kallar det för – Smart Connected Assembly!

Våra sex värdepelare

Våra sex värdepelare sammanfattar fördelarna med Industri 4.0 och ligger till grund för utvecklingen av Smart Connected Assembly, allt baserat på verkliga kundfall. De visar på vilka möjligheter datadrivna och digitaliserade produktionsflöde rymmer för monteringsindustrin samt vinsterna med att eliminera faktorer som inte tillför värde i era monteringsprocesser. 

Six pillar på svenska

1. Ökad drifttid

Ökad drifttid för verktyg och monteringsutrustning uppnås genom att man kombinerar ett traditionellt tillvägagångssätt för förebyggande underhåll med ett mer datadrivet förhållningssätt för ett förutseende prediktivt underhåll. Ett prediktivt underhåll innebär att tidpunkten för olika underhållsåtgärder styrs automatiskt med hjälp av dataanalys och utförs mer optimalt. Underhållsarbetet bestäms av utrustningens tillstånd istället för att det baseras på uppskattade medelvärden eller förväntad livsstatistik. Genom dataanalys och datadrivna rutiner kan underhållet schemaläggas till tider som minimalt påverkar produktionen.

2. Färre fel

Färre fel blir möjligt genom att applikationer för artikelidentifikation och dokumentation, operatörsguidning och pick-to-light-system integreras. Genom operatörsguidning visualiseras alla processteg och operatören guidas tydligt och på ett operatörsanpassat sätt genom alla monteringsstegen. Pick-to-light-systemet säkerställer att operatören väljer rätt detalj och i rätt antal för varje monteringsmoment. På detta sätt undviks defekta produktsatser och antalet fel samt omarbetningar kan reduceras. Samtidigt förenklas monteringen när många olika produkter monteras vid samma produktionslina.

3. Effektivare produktintroduktioner

Effektivare produktintroduktioner är en av de stora fördelarna med smarta fabriker. Inför tillverkningsstarten av nya produkter krävs ofta en ombyggnation och/eller förflyttning av produktionsutrustning. Genom att centralisera konfigureringen av utrustningen kan produktionsflöden och operatörsguidning läggas till eller flyttas från en utrustning till en annan utan att utrustningen fysiskt behöver flyttas. Produktionstekniker kan enkelt starta förberedelserna av nya produktionsflöden och åtdragningssrutiner i kontorsmiljö samtidigt som en pågående produktionsprocess fortgår utan att störas. När det är dags att aktivera det nya produktionsflödet kan det ske genom anpassningar av mjukvaran som sedan kan kommuniceras ut till produktionsutrustningen via exempelvis Ethernet. Detta förenklar processen betydligt och minskar kostnaden för installation av ny utrustning i monteringen. Dessa fördelar blir även aktuella vid ombalansering av en produktionslina för att förebygga flaskhalsar och öka produktiviteten. Med trådlösa verktyg förenklas den fysiska förflyttningen avsevärt.

4. Ökad produktivitet

Ökad produktivitet uppnås bland annat genom färre omarbetningar, bättre produktkvalitet och en optimerad drifttid i monteringen. Detta är bara några av de fördelar som kan uppnås genom smart processövervakning och programvaror för dataanalys. Genom användning av mjukvarulösningar för analys av produktionsdata sker övervakning, dokumentation och andra åtgärder för ständiga förbättringar utifrån de data som generas av utrustningen i produktionen. På så sätt förbättras monteringsprocessen väsentligt och antalet icke godkända åtdragningar (NOK) i monteringen kan reduceras avsevärt. Genom att systematiskt kontrollera de vanligaste icke godkända åtdragningarna och analysera åtdragningsdata kan produktionsproblemen identifieras i ett tidigt skede och rättas till. Produktionsproblemen, och de största flaskhalsarna i produktionen, åskådliggörs och kan åtgärdas utifrån fakta istället för antaganden och gissningar. Tillgången till tillförlitliga produktions- och monteringsdata har därmed stor betydelse för att öka och förbättra produktiviteten.

5. Bättre användarvänlighet

Bättre användarvänlighet med hjälp av smarta integrerade mjukvarulösningar möjliggör snabb identifiering av fel och förenklar för operatören vid ombearbetning. Andra fördelar är spårbarheten av manuella arbetsmoment i monteringsprocessen, enklare och snabbare felsökning samt en effektivare artikel- och produktionsövervakning. Bättre användarvänlighet både förenklar och minskar behovet av annars tidskrävande operatörsträning. Dessutom blir introduktionen av nya produkter enklare och snabbare. Även förändringar i monteringsprocessen förenklas och kan genomföras betydligt snabbare jämfört med en icke datadriven produktion.

6. Energibesparningar

Energibesparingar är en värdepelare med stor ekonomisk betydelse. En betydande reducering av energiförbrukningen blir möjlig genom funktioner för att virtuellt kontrollera verktyg och monteringsutrustning. Studier visar att upp till 80% av energin i en typisk industrimiljö konsumeras i standbyläge. Genom att koppla fler monteringsverktyg till samma styrenhet kan antalet styrskåp minskas. Detta har stor betydelse för att reducera energiförbrukningen i standbyläge. Utrustningen tar även mindre plats, kräver mindre kabelhantering och färre hårdvarukomponenter vilket minimerar mängden avfall. Virtuella enheter minskar alltså energiförbrukningen samt miljöpåverkan.

Vi hjälper våra kunder till Smart Connected Assembly

Vi arbetar nära våra kunder för att utveckla kundanpassade lösningar och är ofta en del av projektet vid produktionsutveckling eller uppgradering. Vår serviceorganisation kan också ge värdefulla insikter och råd om hur våra produkter och tjänster kan användas när målet är Smart Connected Assembly. Ett nära kundsamarbete ger också viktig input till vår forskning och utvecklingen av framtidens teknik och monteringsverktyg.

Lär dig mer om Smart Connected Assembly och Industri 4.0

Vi vill gärna dela våra insikter med dig! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få det senaste kring Industri 4.0 och Smart Connected Assembly direkt till inkorgen. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Tillbaka till toppen

Andra resurser inom Industri 4.0

Webinar om Smart Connected Assembly

I det här seminariumet går vi igenom den fjärde revolutionen som pågår just nu och hur vi stödjer visionen Industri 4.0 med Smart Connected Assembly.

Whitepaper om Industri 4.0

Ladda ner vårt whitepaper om Industri 4.0 och de utmaningar ni står inför, samt de lösningar ni har till hands.

Färdplanen till Industri 4.0

Det finns två perspektiv som måste beaktas när Industri 4.0 implementeras, nämligen affärsutmaningarna och de digitala utmaningarna. Läs mer om hur färdplanen bör utformas.