Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
Corrosion_Protection_Insight

Industriella dispenseringslösningar för montering av elfordonsbatterier

Upptäck våra industriella SCA-dispenseringslösningar för nästan alla dispenseringsutmaningar vid batterimontering.
Ladda ned
Läs mer om våra Atlas Copco-lösningar för en innovativ och hållbar batteriprocess.
Hämta vår broschyr ”Innovativ batterimontering”

Innovativ limning, tätning och dispensering ger batterienheten mervärde

Elektromobiliteten och batteritillverkningen utvecklas snabbt och tillverkningsprocessen kräver innovativa lösningar. Moderna elfordon använder olika typer av batterier som måste optimeras för livslängd, prestanda och säkerhet. Därför ger dispenseringslösningar fördelar vid monteringen. Använd högpresterande lim, tätningsmedel eller termiska kontaktmaterial med ett effektivt dispenseringssystem för att öka produktionseffektiviteten. På så sätt kan du även minska vikten samt kostnaderna och öka hållbarheten.

 

Sex vanliga dispenseringsutmaningar i batterimonteringsprocesser

Med åren har ett antal tillämpningar blivit vanliga i produktionsprocesser för elfordon. Det började med tillämpningar såsom enkla tätningslösningar hämtade från tätningsprocesserna för motorn. Med snabbt utvecklade metoder har nu innovationerna revolutionerat hela produktionsprocessen.

Det finns många appliceringsprocesser vid batterimontering beroende på battericellstyp – cylindrisk, prismatisk eller påsmodell – och batteriets konstruktion.

 

 

IT-PI-EVPrint3DRender_Booklet

Upptäck hur du löser de sex vanliga utmaningarna vid dispensering av elfordonsbatterier:

 

 

 

 

2C cell to cell bonding in battery assembly

Exakt applicering av 2K-material

 

 

Limning av celler och sidoväggar

Limning av cellpaket och sidoväggar är avgörande processer vid tillverkning av elfordonsbatterier. Du måste sammanfoga cellerna på ett säkert sätt samtidigt som du bibehåller elektrisk isolering och tillåter cellexpansion under laddning och urladdning. Dessa processer kräver precision, snabbhet och flexibilitet, vilket innebär att du säkerställer att produktionen ger högkvalitativa batterier. Dessa elfordonsbatterier uppfyller fordonsindustrins stränga standarder gällande säkerhet och prestanda.

 

Utmaningar vid limning av celler och sidoväggar:
För batterier med prismatiska celler är utmaningen att fästa cellerna ordentligt i ett cellpaket. Ingen värme eller kraft kan appliceras. Förbandet måste uppfylla de högsta kraven vad gäller appliceringskvalitet, styvhet och krockbeteende. Liknande utmaningar uppstår när sidoväggarna limmas runt cellpaketet. Därför använder tillverkare ofta tvåkomponentsmaterial (2C) för den här processen eftersom dessa inte kräver värme för att härda. Tillämpningen och processkvaliteten måste vara rätt första gången för att säkerställa ett säkert förband vid användning av 2K-material.

 

Våra lösningar för limning av celler och sidoväggar:
Atlas Copcos SCA-produktserie erbjuder dispenseringslösningar som är mycket exakta, eliminerar luftfickor och säkerställer hög processtillförlitlighet. Beroende på kundens önskemål kan vi erbjuda 1C- och 2C-applicering. 2C-appliceringar används ofta vid cell-till-cell-limning eftersom ingen extern värme krävs för härdning. Doseringsenhetens noggrannhet och blandningskvaliteten i våra system gör det möjligt för oss att hantera även avancerade 2C-appliceringar med hög hastighet och konstant kvalitet.

 

 

 

EV Battery Tray Assembly E-Swirl Solution BIW 2 AdX

E-Swirl-applicering för dynamisk tätning

 

 

Tätning av batteritråg

Elfordonsbatterier gillar inte fukt. Alla typer av fukt kan påverka deras prestanda. Beroende på batteriets utformning kan brickans inre kanter också släppa in fukt. Tillverkare kan applicera material som MS-polymerer på de inre konturerna och putsa kanterna för att täta batteriet från inträngande fukt och gasläckage.

 

Utmaningar vid tätning av batteritråg:
Komplexa detaljgeometrier och positionsavvikelser under produktionen kan försvåra åtkomsten och precisionen. Detta kan även innebära en ökad programmeringsinsats. Beroende på delarnas konturer kan det krävas olika sömgeometrier för att uppnå 100 % täthet. 

 

Våra lösningar för tätning av batteritråg: 
Beroende på batteritrågets geometri, kan vår E-Swirl 2ADX-applikator smidigt växla mellan sträng- och spiralapplicering. Spiralmönstret ger en förbättrad materialfördelning viket är användbart vid tätning. Vår E-Swirl övertygar dig med ett flexibelt appliceringsavstånd och enkel programmering. Den här applikatorn ger ett stabilt processfönster och hög kvalitet även vid svår tillgänglighet. I kombination med vår ISRA VISION robotstyrningslösning SHAPEMATCH3D ser vi till att positionsavvikelser för batteribrickan beaktas innan processen startas. Appliceringen startar på exakt rätt position.

 

 

 

 

 

Applicering av spaltfyllning med 2K-material

Applicering av spaltfyllning med 2K-material

 

 

Värmehantering

Battericeller genererar värme under laddning och urladdning. Det är viktigt för säkerheten att denna värmeenergi kontrolleras och fördelas. På så sätt upprätthålls även den långsiktiga batterikapaciteten. Applicera ett termiskt kontaktmaterial (TIM eller spaltfyllning) mellan batteritråget och cellmodulerna för att förhindra överhettning. Detta möjliggör aktiv värmehantering av stora batterier. Den genererade värmen avleds till lämpliga kylstrukturer.

 

Utmaningar vid applicering av termiskt kontaktmaterial:

Temperaturhantering är en viktig uppgift vid batteritillverkning. Högspänningsbattericeller måste hanteras inom ett specifikt temperaturintervall för att deras prestanda ska bevaras och överhettning undvikas. Därför används en värmeledande pasta. Men för att garantera full värmeledningsförmåga är det helt avgörande att resultatet är fritt från luftbubblor. Detta är en utmaning eftersom det flytande spaltfyllningsmaterialet tillförs i stora volymer. Som om det inte vore nog, så är materialet även mycket slipande och kan snabbt slita ut utrustningen. 

 

Våra lösningar: 
Våra industriella dispenseringslösningar erbjuder exakt mätteknik och systemkomponenter. De är utformade för att hantera stora volymer av slipande material på hög produktivitetsnivå. Materialet måste appliceras med stor precision. Med ett optimerat mönster undviker vi luftfickor i appliceringsprocessen. Genom att lägga till visuell 3D-skanning av batteritråget fastställer vi exakt hur mycket material som behövs. Detta sparar dyrt material och upptäcker dispenseringsfel i bredd, position och strängkontinuitet omedelbart utan ökad cykeltid.

 

 

 

 

 

Fire protection 2C flat stream dispensing application

Applicering av planflöde av tvåkomponentsmaterial

 

 

Brandskydd

Om elfordonsbattericeller mot förmodan skulle antändas finns det risk för att det bränns hål i batterikåpan. Till exempel anger de senaste säkerhetsbestämmelserna i Kina att en passagerare måste ha minst fem minuter på sig att lämna fordonet i händelse av brand. En metod är att täcka batterilocket med ett lager av ett vätskeburet, brandbeständigt material. Dessa är ofta tvåkomponentsmaterial (1K).

 

Utmaningar inom brandskydd:
Materiallagret måste ha en definierad tjocklek på hela kåpans yta. Mellanrum och överlappningar måste vara inom snäva toleransintervall för att undvika problem i efterföljande produktionsprocesser. Sprutapplicering av material som epoxi har många nackdelar. Materialpartiklar i luften utgör en hälsorisk. Alternativet är en applicering med planflöde. Det har dock fram till nu varit svårt att applicera 2K-material med plant flöde.

 

Våra lösningar för brandskyddstillämpningar: 
Vi har utvecklat en lösning för att applicera 2K-material i ett planflöde med vassa kanter. Vår SCA FlexS.Seal-applikator blandar två komponenter med hög precision. En extra nålventil vid munstycket ser till att det blandade materialet fördelas med rätt tryck. Vi har optimerat ventilen för att undvika materialrester som kan påverka kvaliteten. Därför uppnår vi en snabb, exakt och enhetlig applicering på stora ytor med ren början och slut. Du minskar hälsoriskerna, materialspillet och maskeringen utan problem med överapplicering.

 

 

 

 

 

Battery Cover sealing applictation with RTVision.3d sensor

Applicering av varm butyl för kapslingstätning

 

 

Tätning av batterikapsling

Skadlig gasavdunstning och inträngande fukt kan påverka elfordonsbatteriernas säkerhet och prestanda. För att förhindra detta kräver batteritillverkarna flera tätningssteg i monteringsprocessen. Och allt detta sker med tanke på kvalitetssäkringen, även för detaljavvikelser och svåra kontrastförhållanden.

 

Utmaningar vid batterikapslingstätning:
 När det gäller kapslingstätning är en obruten sträng, exakt strängstart och -slut samt en jämn stränghöjd obligatorisk. Samtidigt måste tätningen kunna delas för att reparationer ska kunna utföras. Tack vare de permanent elastiska egenskaperna hos varm butyl är detta material lämpat för detta. Materialet måste dock värmas upp till 160 °C för en optimal process. Visuell kvalitetsinspektion är en utmaning med svarta materialtätningar på ytor med svart beläggning.

 

Våra lösningar för batterikapslingstätning: 
Atlas Copcos värmemätare ser till att det heta materialet värms optimalt för ett perfekt tätningsresultat med ren strängbörjan och -slut. Den inbyggda 3D-inspektionslösningen RTVision.3d inspekterar bredden och höjden. Den här lösningen kontrollerar också kontinuiteten i strängen under appliceringen samt den använda volymen. Den övervakar också avståndet från mitten av strängen till komponentkanten för att kontrollera korrekt placering. På så sätt kan vi upptäcka eventuella avvikelser i realtid. Tack vare lasertekniken kan vi enkelt inspektera strängen trots utmanande färgkombinationer (t.ex. svart på svart).

 

 

 

 

 

 

IT-PI-CorrosionProtection_IDDA_Application_01

Dynamisk droppapplicering för exakt tätning

 

 

Korrosionsskydd

I slutet av processen måste batteritillverkare täta de kritiska områdena på batteriet för att undvika korrosion. Toppmoderna batterikonstruktioner har många ytveck, kanter och fogar. Till exempel kan en mekanisk koppling mellan lock och tråg orsaka små skador på lockets beläggning. Vid sådana ställen kan fukt tränga in och då är stor risk för korrosion. För att skydda dessa områden kan de skyddas med ett korrosionsbeständigt material såsom specialvaxer.

 

Utmaningar vid applicering av korrosionsskydd: 
Det är svårt att applicera tätning på batteriets yta eftersom det har många konturer, kanter och fogar. Vanlig manuell eller automatiserad sprayapplicering leder till manuella omarbeten, maskering och materialspill. Det här påverkar produktiviteten och kvaliteten på korrosionsskyddet. Dessutom blir enheten bli svårare att serva. Om fästelementen är täckta med material är det svårt att lossa skruvarna för reparation.

 

Våra lösningar för applicering av korrosionsskydd: 
IDDA.Seal är en intelligent och dynamisk droppapplikator som även kan hantera vax. Du kan styra varje droppe individuellt. Detta ger högsta precision och en helt flexibel stränggeometri. Vi kan perfekt justera strängbredden och tjockleken efter dina behov. Du kan applicera materialet så tunt och exakt som möjligt. Du använder endast så mycket material som behövs. På så sätt minskar du manuella omarbetningar och materialanvändningen till ett minimum. Du kan till exempel utesluta huvudet på fästelementet. Detta gör att skruven enkelt kan lossas vid reparationer.

 

 

Vår industriella dispenseringslösning löser din tillverkningsutmaning för elfordonsbatterier

Med vår omfattande kunskap om industriella trender, utmaningar och möjligheter, våra tekniska experter och vårt breda nätverk, kan vi hjälpa dig att avsevärt förbättra dina processer, din produktion och lönsamhet.

SCA-dispenseringslösningar för batteritillverkning och montering

Innovation

Produktionsprocessen vid batterimonteringen utvecklas snabbt på alla sätt. Den snabba utvecklingen och korta implementeringstiden ökar behovet av innovationer och samarbetspartners som både möjliggör och accelererar din innovationsförmåga.

SCA-dispenseringslösningar för batteritillverkning och montering

Kompetens

Det kräver rätt kunskap och rätt kompetens för att stödja en så snabbt föränderlig miljö som e-mobiliteten är ett exempel på. I vårt team förenas process- och materialexperter, förbandsanalytiker samt visions- och automationsspecialister.

SCA-dispenseringslösningar för batteritillverkning och montering – Flexibilitet

Flexibilitet

För att lösa komplexa utmaningar krävs flexibilitet. Vi är en innovationspartner som erbjuder hela utbudet av industriella dispenseringslösningar – full flexibilitet i volym-, viskositets- och appliceringsprocess.

Vi vet att du kan ha en annan förbandsutmaning

Förbandsprocesser kan variera mycket. Därför erbjuder vi omfattande tester och rådgivning innan köpet. Vårt globala nätverk av 13 innovationscenter erbjuder anläggningar där vi med innovationer och samarbete tar oss an utmaningar tillsammans med våra kunder och partners. Anläggningarna är utformade för att påskynda din innovationsresa.

Vårt innovationscenter erbjuder i korthet:

  • Applikations- och processutveckling
  • Materialtester
  • Förbandsanalyser
  • Teknikintegrering
  • Pilotproduktion
  • Virtuella provningar 

och mycket mer!  

IAS Innovation Center people discussion on adhesive dispensing technology SCA

Upplev mer

Läs mer om våra lösningar för montering av elfordonsbatterier
Läs mer om våra lösningar för montering av elfordonsbatterier
Självstansande nitning | Fogning med flow-drill | Automatiserad åtdragning
 
Självstansande nitning | Fogning med flow-drill | Automatiserad åtdragning
Tjänster för din dispenseringslösning
Service on SCA dispensing solution
Tjänster för din dispenseringslösning
Besök vår blogg ”Insights” för industriella utmaningar och innovativa lösningar
Insights ITBA Electrification & E-Mobility Banner
Besök vår blogg ”Insights” för industriella utmaningar och innovativa lösningar
Mer om våra industriella dispenseringslösningar
Mer om våra industriella dispenseringslösningar
Vi erbjuder industriella dispenseringslösningar för alla produktionssteg i fordon. Utforska hela vår portfölj här.
 
Vi erbjuder industriella dispenseringslösningar för alla produktionssteg i fordon. Utforska hela vår portfölj här.
Hämta vår senaste broschyr om elfordonsinnovation!
Hämta vår senaste broschyr om elfordonsinnovation!
för mer information om vår holistiska lösningsportfölj för elektrifierade lösningar
 
för mer information om vår holistiska lösningsportfölj för elektrifierade lösningar

Industriella dispenseringslösningar för montering av elfordonsbatterier

contact icon