Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Cell-till-cell-limning

Läs mer om våra dispenseringslösningar för cell-till-cell-limning vid batterimontering

Kontakta våra experter

Utmaningar vid cell-till-cell-limning:

För att leverera den energi som behövs måste batteriets celler sitta hårt sammanfästa i cellblock. Detta är en stor utmaning, eftersom cellerna är relativt känsliga. Ingen värme eller kraft kan användas i förbindningsprocessen. Samtidigt måste förbindningen uppfylla mycket högt ställda krav på styvhet och krockbeteende. Elastiska material absorberar vibrationer och förbättrar batteriets hållbarhet. Dessutom får absolut inga luftfickor finnas som kan försämra kontakt och isolering. I händelse av en krock kan luftfickor leda till kortslutning – en enorm säkerhetsrisk i högspänningssystem.

Våra lösningar för cell-till-cell-limning:

Atlas Copcos SCA-produktserie erbjuder dispenseringslösningar som är mycket exakta, undviker luftfickor och säkerställer hög processtillförlitlighet. Beroende på kundens önskemål kan vi erbjuda 1C- och 2C-appliceringar. 2C-appliceringar används ofta vid cell-till-cell-limning eftersom ingen extern värme krävs för härdning. Doseringsenhetens noggrannhet och blandningskvaliteten i våra system gör det möjligt för oss att hantera även avancerade 2C-appliceringar med hög hastighet och konstant kvalitet.

Fördelar:

Snabb och exakt limning

Hög hastighet och hög processtillförlitlighet med automatiserade appliceringssystem

Elektrisk isolering

En bubbelfri applicering utan luftfickor garanterar full kontakt och elektrisk isolering

1C- och 2C-appliceringar

Lösningar som skräddarsys efter kundernas behov. Elastiskt material gör att cellerna ”andas"

Mer information om våra produkter och tjänster:

Fler sammanfogningslösningar för elfordon: