Mat och dryck - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Särskild uthyrning
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Mat och dryck

När det gäller ren, oljefri tryckluft och kvävgas till din livsmedelsbearbetning har du inte råd att kompromissa och riskera oljeföroreningar.

100 % oljefri luftkompressor: ISO-certifierad

I varje kritiskt skede under produktion och packning kan du lita på våra ISO-certifierade, 100 % oljefria kompressorer

Brödproduktionslinje - Italien

Våra flexibla uthyrningstjänster är tillgängliga dygnet runt så att din verksamhet är säker, både vid planerade och akuta säkerhetsstopp – även när eltillförseln är begränsad.

 • Instrumentluft: 100 % oljefri luft
 • Rengöringsluft
 • Pneumatisk transport
 • Luftning
 • Jäsning
 • Emballering i modifierad atmosfär (MAP): ett kontinuerligt flöde komprimerad kvävgas med önskad renhet
 • Kylning och sprutning
 • Emballeringsutrustning
 • Hantering av avloppsvatten
 • Elförsörjning: dieseldrivna generatorer för att hantera driftstörningar och strömavbrott

Eliminera all risk för förorening

Pastaproduktionslinje - Frankrike

Atlas Copcos oljefria skruvkompressorer är utvecklade för tillämpningar som kräver högsta renhet.
I dessa tillämpningar är noll procent olja lika med noll procents risk för förorening.

Det ger noll procents risk för skadade eller osäkra produkter eller förluster på grund av stilleståndstid. Framför allt betyder noll procent olja att du löper noll procents risk att skada det varumärke du ansträngt dig för att bygga upp.

Fördelar med Atlas Copco Rentals luftkompressorpaket

 • Bränsleeffektiva dieseldrivna maskiner ger bättre bränsleeffektivitet och mindre utsläpp 
 • Energieffektiva elektriska maskiner: tekniken för drivning med variabelt varvtal (VSD) i de elektriska modellerna ger en perfekt matchning mellan lufttillförsel och begärda energibesparingar på upp till 35 % 
 • Tillförlitlighet: toppmoderna kompressorer som är beprövat tillförlitliga: minimera stilleståndstiden med jämna prestanda 
 • Utmärkt underhåll: allt rutinunderhåll ingår i hyrpriset 
 • Tillgänglighet dygnet runt och fullständig service: erfarna tekniker utformar installationer som passar dina behov, komplett bränsleservice finns tillgänglig 
 • Ren luft garanteras: minimera miljöpåverkan med föroreningsfri luft