PET-industri - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Särskild uthyrning
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

PET-industri

Lågt, medelhögt eller högt tryck – oavsett vilket krävs tryckluft av hög kvalitet för alla flaskblåsningsprocesser.

Eventuella luft- eller elavbrott är kostsamma. Att återuppta produktionen skapar avfall och kassationer och är tidskrävande.

Genom att välja oljefri luft du undviker du risken för föroreningar och minimerar underhållskostnaderna.

Våra förstklassiga uthyrningstjänster är tillgängliga dygnet runt, så att din verksamhet är säker, både vid planerade och akuta säkerhetsstopp – även när elförsörjningen är begränsad. Vår branschledande maskinpark med kompressorer och generatorer täcker en mängd olika användningsområden för flaskblåsning:

  • PET-flaskblåsning: 100 % oljefri luft med högt tryck för flaskblåsning
  • Instrumentluft
  • Rengöringsluft
  • Pneumatisk transport
  • Hantering av avloppsvatten
  • Elförsörjning: dieseldrivna generatorer för att hantera driftstörningar och strömavbrott

Atlas Copcos oljefria kompressorer är utvecklade för tillämpningar som kräver högsta renhet, till exempel inom flaskblåsningsindustrin.

PET-produktionslinje på flaskblåsningsfabrik.

Vi var först i branschen med att producera ISO-certifierad oljefri tryckluft och kan garantera att det inte finns någon risk för oljeförorening. Det innebär noll procents risk för skadade eller farliga produkter eller förluster på grund av stilleståndstid – även med ett utloppstryck på 45 bar.