Textilindustri

Oljefria kompressorer och generatorer för textiltillverkning

Vi har utvecklat oljefria luftkompressorer för de känsliga tillverkningsprocesserna inom textilindustrin.

Rental är det flexibla och kostnadseffektiva för att se till att du kan hålla verksamheten igång vid planerade stopp och nödstopp.

Genom att framställa ISO-certifierad 100 % ren luft bidrar våra luftkompressorer till effektivare produktion, lägre kostnader för reparation och underhåll samt högre produktkvalitet.

För kortare eller längre perioder och för alla användningsområden inom textilindustrin:

 • Spinning: oljefri tryckluft som går igenom de små munstyckena
 • Vävning: ren trycklyft som går igenom de små munstyckena för att transportera väften
 • Färgning
 • Texturerings-strålar av ren luft som går igenom munstyckena
 • Lindning och koning
 • Hantering av avloppsvatten
 • Elförsörjning

ISO-certifierad ren luft för högkvalitativ textiltillverkning

Vi utvecklade våra 100 % oljefria kompressorer för tillämpningar som kräver högsta renhet.

Textilindustri: trådproduktion

Avsaknad av olja innebär effektivare produktion, lägre kostnader för reparation och underhåll samt högre produktkvalitet med mindre spill:

 • Vävning med luftstråle: mindre stilleståndstid, lägre kostnader för byte, minskad kassering, inga igensatta och skadade munstycken, inga fläckar på materialet som förhindrar att utloppsluft ansamlas på vävskedarna, vilket drar till sig damm och fibrer varvid vävskedarna fastnar och bryts
 • Spinning med luftstråle: jämnare produktion, mindre underhåll, ren luft förhindrar igentäppning av munstycket och fläckar på garnet
 • Pneumatisk transport: ingen skada på instrumenten, inga igensatta rör, ökad säkerhet, förhindra undermåliga produkter, brandrisk och skada på reglage och instrumenteringskomponenter
 • Texturering: färre produktionsavbrott, bättre kvalitet på garnet förhindrar oljeblockering som orsakar ojämnheter och skada på garnet