Förvaring och transport: LNG-industrin

Vårt omfattande sortiment underlättar för LNG-branschen genom hela produktions- och logistikkedjan.

100 % oljefri luft för ren och säker produktion

Atlas Copco Rentals offshore tillhandahåller N2 för ledningsprojekt i Nordsjön

Atlas Copco Rentals offshore tillhandahåller N2 för ledningsprojekt i Nordsjön

Oavsett om det gäller kondensering, mottagning och avlastning, förvaring eller exportförångning och transport kan vår utrustning leverera luft och kvävgas på rätt trycknivå, med rätt renhet och rätt temperatur för kraftverk, fartyg och rörledningar.

100 % oljefria kompressorer för maximal renhet

Luften från våra el- och dieseldrivna kompressorer är ISO-certifierad och fri från föroreningar under alla driftförhållanden.

Vi har utvecklat dem för tillämpningar som kräver högsta renhet, vilket gör dem mycket väl lämpade för LNG-industrin

Vi var först med att producera ISO-certifierad oljefri tryckluft och kan garantera att det inte finns någon risk för oljeförorening. Det innebär noll procents risk för skadade eller farliga produkter eller förluster på grund av stilleståndstid – på alla trycknivåer.

Förvaring och transport: LNG-industrin

explainer icon