Prospektering och produktion: Industriborrning på land

Vårt omfattande sortiment av uthyrningslösningar är utformat för att tillgodose borrningsindustrins varierande behov.

Där ingår oljeinsprutade högtryckskompressorer för de mest krävande borrtillämpningarna och portabla kompressorer som är 100 % oljefria för alla trycknivåer.

Atlas Copco Rentals lösningar för prospekterings- och produktionssektorn

I segmentet för prospektering och produktion inom olja och gas har vi under årens lopp utökat vår kapacitet avsevärt. I denna video går vi igenom våra olika lösningar genom att följa sektorns värdekedja.

Våra tekniker hjälper dig att ta fram rätt konfiguration för din verksamhet.

Vårt uthyrningsteam garanterar snabb och flexibel leverans dygnet runt varje dag för att konstruktionsarbetet på land ska fungera problemfritt.

Borrningstekniker

  • Provborrning 
  • Borrning efter metangas från kollager 
  • Spränghålsborrning 
  • Vattenbrunnsborrning 
  • Underbalanserade borrningsarbeten 
  • Geotermisk borrning: Tryckluft driver hammaren, övervinner statiskt mottryck i vattnet, rengör hålets botten och spolar skärytan. 

Våra temporära luft- och kraftlösningar hjälper dig att minimera stilleståndstiden och maximera produktionen med högkvalitativ, kostnadseffektiv utrustning som levereras snabbt.

Prospektering och produktion: Industriborrning på land

explainer icon