Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters

Strömmoduler

Maximera drifttiden och effektiviteten genom att framgångsrikt hantera dina tillfälliga energibehov med Atlas Copcos strömmoduler.

Beställ information

Tyst drift

Lägre bullernivåer tack vare den robusta kapslingen (huv eller behållare).

Enkel att transportera

Det kompakta formatet och gaffeltrucksuttagen gör att strömmodulen är enkel att transportera och flytta på arbetsplatsen.

Enkla att installera

Plug-and-play-anslutning förenklar installation på arbetsplatsen.

Bränsleeffektiv

Innovativ teknik minskar bränsleförbrukningen för effektiv strömproduktion.

Atlas Copcos strömmoduler

Ström är en utmaning för alla anläggningar, särskilt eftersom det finns så många maskiner som kräver förutsägbar ström samtidigt. Om strömmen inte alltid är tillgänglig när den behövs resulterar det i driftstopp som kan fördröja arbetet och orsaka andra problem.

Atlas Copcos intelligenta strömmoduler är lösningen. De här kraftfulla generatorerna har plug-and-play-anslutning för enkel anslutning till elnätet, andra generatorer och/eller komponenter för en flexibel och tillförlitlig lösning för din anläggning.

De är perfekta om elkraften på din anläggning är begränsad, instabil eller inte tillgänglig.

Vilka tillämpningar skulle ha nytta av en strömmodul från Atlas Copco?

  • Nödström
  • Stora och komplexa byggprojekt
  • Idrifttagning eller avveckling
  • Tillfällig ström på avlägsna platser (utanför nätet)
  • Underhållsjobb
  • Strömtoppar

Flexibla strömmoduler

Atlas Copcos strömmoduler ger dig flexibiliteten att ansluta din generator till anläggningens utrustning, inklusive: