Atlas Copco Sweden - Särskild uthyrning
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Borrningslösningar
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Välj rätt generator för dina behov av elkraft

När du behöver el går det alltid att införskaffa tilläggskraft. Men hur vet jag vilken elgenerator som bäst uppfyller mina krav?

Ta del av vår kostnadsfria generatorväljare för att hitta den elkraftlösning som passar dina behov.

Valet av generator påverkas av flera parametrar

Det här är de viktigaste parametrarna som avgör vilken generator som är bäst för din situation:

 • Start och körning: det wattal som krävs vid start
 • Det wattal som krävs vid drift
 • Belastningsprofilen
 • Spänning och frekvens
 • Omgivningsförhållanden som temperatur och höjd över havet

Belastningsprofilens påverkan på generatorstorleken

making agility count rental vision applications

En elgenerator körs optimalt vid full belastning. När belastningsnivån sjunker (t.ex. när elbehovet varierar) blir kraftmodulen mindre effektiv. Överväg en installation med flera generatorer som körs parallellt för att optimera den totala effektiviteten. Det förekommer ofta att två mindre generatorer som arbetar parallellt är mer effektiva än en överdimensionerad generator.

Baserat på våra erfarenheter från drift av alla möjliga typer av anläggningar har vi utvecklat den här enkla generatorväljarguiden.

 • Endast fyra grundläggande parametrar vägleder dig till ett första val av elgenerator.
 • Om du vill ha mer avancerad vägledning ändrar du din användarprofil till expert för att få tillgång till en kraftfullare generatorväljare. 
 • Du kan till och med skicka resultaten via e-post när det är klart!
 • Det tar bara en minut att fastställa vilken generatorinstallation som bäst uppfyller dina krav. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur du väljer den bästa generatorn.

  Effekten av lastprofiler på generatorvalet

  • När ditt kraftbehov är stabilt (COP - konstant effektbelastning) bör du välja en generator som är optimerad för din högsta kilovoltamperebelastning (kVA). Det här är vanligtvis startwattalet.
  • Ju mer belastningen fluktuerar (PRP - variabel effektbelastning) desto större nytta har du av ett korrekt generatorval. Kontakta dina lokala uthyrningsspecialister för att få hjälp med att hitta den optimala lösningen för dina behov av elkraft.

  Vad är risken med att välja fel generator?

  Power Modules - All models

  Om du väljer rätt generatorstorlek kan det förbättra projektet med en högre effektivitet och lägre kostnader. Om du inte väljer rätt elgenerator kan det skada verksamheten allvarligt.

  Här följer några av de största riskerna:

  • Strömavbrott: en överdimensionerad generator orsakar strömtoppar. Säkerhetsbrytaren utlöses för att skydda din tillämpning.
  • Otillräcklig eltillförsel: för lite ström genereras vilket skadar din verksamhet. 
  • Bränsleeffektivitet: en ineffektiv installation leder till onödigt hög bränsleförbrukning vilket skadar avkastningen på investeringen. 
  • Varje tankning eller servicebesök innebär en interaktion på plats. Undvik onödiga besök för att minimera säkerhetsriskerna.

  Kompletta kraftlösningar

  Du kanske även är intresserad av

  Strömmoduler

  Upptäck fördelarna med att hyra generatorer från Atlas Copco. Minimera stilleståndstiden och maximera produktionen med våra mångsidiga strömförsörjningslösningar.