Välj rätt generator för dina behov av elkraft

När du behöver el går det alltid att införskaffa tilläggskraft. Men hur vet jag vilken elgenerator som bäst uppfyller mina krav?

Valet av generator påverkas av flera parametrar

Det här är de viktigaste parametrarna som avgör vilken generator som är bäst för din situation:

 • Start och körning: det wattal som krävs vid start
 • Det wattal som krävs vid drift
 • Belastningsprofilen
 • Spänning och frekvens
 • Omgivningsförhållanden som temperatur och höjd över havet

Belastningsprofilens påverkan på generatorstorleken

making agility count rental vision applications

En elgenerator körs optimalt vid full belastning. När belastningsnivån sjunker (t.ex. när elbehovet varierar) blir kraftmodulen mindre effektiv. Överväg en installation med flera generatorer som körs parallellt för att optimera den totala effektiviteten. Det förekommer ofta att två mindre generatorer som arbetar parallellt är mer effektiva än en överdimensionerad generator.

Baserat på våra erfarenheter från drift av alla möjliga typer av anläggningar har vi utvecklat den här enkla generatorväljarguiden.

 • Endast fyra grundläggande parametrar vägleder dig till ett första val av elgenerator.
 • Om du vill ha mer avancerad vägledning ändrar du din användarprofil till expert för att få tillgång till en kraftfullare generatorväljare. 
 • Du kan till och med skicka resultaten via e-post när det är klart!
 • Det tar bara en minut att fastställa vilken generatorinstallation som bäst uppfyller dina krav. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur du väljer den bästa generatorn.

  Effekten av lastprofiler på generatorvalet

  • När ditt kraftbehov är stabilt (COP - konstant effektbelastning) bör du välja en generator som är optimerad för din högsta kilovoltamperebelastning (kVA). Det här är vanligtvis startwattalet.
  • Ju mer belastningen fluktuerar (PRP - variabel effektbelastning) desto större nytta har du av ett korrekt generatorval. Kontakta dina lokala uthyrningsspecialister för att få hjälp med att hitta den optimala lösningen för dina behov av elkraft.

  Vad är risken med att välja fel generator?

  Power Modules - All models

  Om du väljer rätt generatorstorlek kan det förbättra projektet med en högre effektivitet och lägre kostnader. Om du inte väljer rätt elgenerator kan det skada verksamheten allvarligt.

  Här följer några av de största riskerna:

  • Strömavbrott: en överdimensionerad generator orsakar strömtoppar. Säkerhetsbrytaren utlöses för att skydda din tillämpning.
  • Otillräcklig eltillförsel: för lite ström genereras vilket skadar din verksamhet. 
  • Bränsleeffektivitet: en ineffektiv installation leder till onödigt hög bränsleförbrukning vilket skadar avkastningen på investeringen. 
  • Varje tankning eller servicebesök innebär en interaktion på plats. Undvik onödiga besök för att minimera säkerhetsriskerna.

  Kompletta kraftlösningar

  • Expertdimensionering av projekt – Rätt dimensionering av projektet (t.ex. luftflöde, tryck, temperatur, daggpunkt osv.) är avgörande innan du bestämmer vilken utrustning du behöver.
  • Undersökning av det område som är tillgängligt för installation – Utrymmesbegränsningar och närhet till installationsramar eller andra anslutningspunkter är också viktiga faktorer för din hyreslösning.
  • Certifieringar och överensstämmelser – Atlas Copco uppfyller dina behov vad gäller arbetssäkerhet, kvalitet, transport och miljöföreskrifter.
  • Utbildning – Kvalitativ utbildning för nödsituationer och för maximal effektivitet för din hyresutrustning.
  • Teknisk support – tillgänglig dygnet runt – Atlas Copcos experttekniker är tillgängliga när och där du behöver dem för att minimera stilleståndstiden och maximera prestanda.
  • Förebyggande underhåll – Atlas Copcos experttekniker utför förebyggande underhåll för att säkerställa maximal drifttid utan extra kostnader för dig.
  • Specialutrustning – Upplev rätt utrustning för projektet, varje gång.

  Vi erbjuder en totallösning!

  Tillfälliga elinstallationer

  Upptäck fördelarna med att hyra generatorer från Atlas Copco. Minimera stilleståndstiden och maximera produktionen med mångsidiga strömförsörjningslösningar.