Atlas Copco Sweden - Specialty Rental Solutions
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Anskaffande av utrustning: 6 utmaningar för 2022

Hur håller du verksamheten flexibel i dagens snabba värld?

Vi lever i osäkra tider. Marknaderna är föränderliga. Produktefterfrågan varierar. Liksom tillgången på råmaterial. Och däremellan gör naturkatastrofer det ännu svårare att förvänta sig det oväntade. Flexibilitet är viktigare än någonsin. Både driftsmässigt och på balansräkningen ... Alla inköpsbeslut bör därför ta hänsyn till din förmåga att anpassa dig snabbt, minska riskerna och skydda ditt slutresultat. 

Procure … what now?

Procurement is described as all the activities related to obtaining goods or services a company needs to support their daily operations. Think about planning, negotiating, purchasing, receiving and inspecting goods, sourcing, financing, … 

När hela leveranskedjan är under ständig press finns det risk för att även kvaliteten på dina processer påverkas. Genom att granska anskaffningen av utrustning kan du möjliggöra kostnadsbesparingar utan att det påverkar kvalitetsnivåerna. Med andra ord förbättrar strategisk upphandling av utrustning dina vinstnivåer. 

6 situationer när ägande av utrustning påverkar ditt resultat

Rental set up - Netherlands

Vanligen blir sådan utrustning som luftkompressorer, torkar, kvävgasgeneratorer, kraftgeneratorer osv. en del av ett företags fasta kostnadsstruktur när de köps. När din efterfrågan är stabil är ägande ett bra alternativ.

Men som vi redan nämnt är efterfrågan inte alltid så stabil som vi skulle önska. När så är fallet kanske du bör överväga att växla (en del av) din grundläggande utrustningskapacitet från ägande till användarskap.

Make the shift from owning to using 

The total cost of any investment is a much bigger and more complex picture than the purchase price alone. You need to consider all kinds of hidden factors from transport and running costs to maintenance, inventory, depreciation, and divestment costs … to name but a few.

Your total cost of usership takes all of these factors into account.

Interested to learn more? We wrote an article on the ins and outs of total cost of usership: 

> Total cost of usership: everything you need to know 

Här är sex anledningar till att fundera på att hyra:

1. Föränderliga behov

TCU icon blue demand fluctuations

När marknaderna förändras och efterfrågan går upp och ned gäller det även produktionen. Det gör att användningen av utrustningen blir svårare och svårare att förutsäga.

  • När produktionen minskar kan du stänga av utrustning som inte används. Avskrivningar är dock fortfarande en fast kostnad i din bokföring.
  • När din efterfrågan ökar: Att investera i ny utrustning är en tidskrävande process. Från det första investeringskravet till den slutliga idrifttagningen kan det ta flera månader.

När du hyr får du snabbhet och kontroll över din verksamhet och ditt kapital.

2. Allt striktare lagstiftning

TCU icon blue legal Increasingly stringent legislation

Nya restriktioner för buller, utsläpp, drifttimmar och mycket mer kan göra din utrustning föråldrad eller ej överensstämmande över en natt! Att hyra ger enkel åtkomst till den senaste nya tekniken, vilket ytterligare sänker dina driftskostnader.

3. Oförutsägbara globala händelser

TCU icon blue  Unpredictable global events

Naturkatastrofer, ekonomiska kriser, pandemier… Det verkar som om osäkerhet nu är det normala. För att klara det behöver du flexibla, kostnadseffektiva och förutsägbara lösningar som begränsar din utsatthet och ditt ansvar.

4. Förändrad demografi

TCU icon blue Changing demographics

Volatila marknader är bara en indikator på djupare förändringar i demografin som också påverkar din personal och din kundbas.

5. Decentraliserad produktion

TCU icon blue Decentralized production

Global logistik blir allt mer komplex och tvingar många företag att omstrukturera sina bearbetnings- och produktionsflöden. Att hyra (en del av) din processkritiska utrustning ger dig extra flexibilitet för att öka den globala spridningen av din verksamhet utan stora kapitalinvesteringar.

6. Tekniska framsteg

TCU icon blue Technological advancements

Genom att investera i den senaste tekniken kan du få en toppmodern installation och alla fördelar som följer med en sådan. Men innovation drivs ständigt av trender inom hållbarhet, digitalisering och lagstiftning. Och samtidigt förlorar investeringarna värde över tid när tillgångarna börjar åldras.

Genom att hyra den senaste tekniken kan du kontinuerligt dra nytta av de nya möjligheter som den för med sig när det gäller kostnadssänkning. Tänk högre kapacitet, snabbare prestanda, högre energieffektivitet ... Möjligheter som endast kan ses som missade möjligheter när du äger din egen utrustning.

Förlita dig på användarskap – ge flexibilitet till dina driftskostnader

När du förlitar dig på användarskap istället för ägande

  • Din utrustning omvandlas från en fast till en rörlig kostnad: dina kostnader är direkt kopplade till din förbrukning.
  • Du slipper långa leveranstider: hyrda tillgångar kan tas i drift mycket snabbt.
  • Du får alltid tillgång till den senaste toppmoderna utrustningen och tekniken för att ytterligare sänka dina driftskostnader. 

Should you use or should you own?

Of course, renting and buying need not necessarily be mutually exclusive. There is a well-defined tipping point at which renting your process-critical equipment becomes significantly more advantageous than buying it. Not sure when to rent, when to buy or when to do both?

Anskaffande av utrustning: 6 utmaningar för 2022

explainer icon