Anskaffande av utrustning: Sex utmaningar du kan stöta på i år

Hur håller du verksamheten flexibel i dagens snabba värld?

Vi lever i osäkra tider. Marknaderna är föränderliga. Produktefterfrågan varierar. Liksom tillgången på råmaterial. Och däremellan gör naturkatastrofer det ännu svårare att förvänta sig det oväntade. Flexibilitet är viktigare än någonsin. Både driftsmässigt och på balansräkningen ... Alla inköpsbeslut bör därför ta hänsyn till din förmåga att anpassa dig snabbt, minska riskerna och skydda ditt slutresultat. 

Anskaffning ... vad är det?

Anskaffning beskrivs som alla aktiviteter för att skaffa varor eller tjänster som ett företag behöver för att klara sin dagliga verksamhet. Till exempel planering, förhandlingar, inköp, mottagning och inspektion av varor, upphandling, finansiering, osv. 

När hela leveranskedjan är under ständig press finns det risk för att även kvaliteten på dina processer påverkas. Genom att granska anskaffningen av utrustning kan du möjliggöra kostnadsbesparingar utan att det påverkar kvalitetsnivåerna. Med andra ord förbättrar strategisk upphandling av utrustning dina vinstnivåer. 

6 situationer när ägande av utrustning påverkar ditt resultat

Rental set up - Netherlands

Vanligen blir sådan utrustning som luftkompressorer, torkar, kvävgasgeneratorer, kraftgeneratorer osv. en del av ett företags fasta kostnadsstruktur när de köps. När din efterfrågan är stabil är ägande ett bra alternativ.

Men som vi redan nämnt är efterfrågan inte alltid så stabil som vi skulle önska. När så är fallet kanske du bör överväga att växla (en del av) din grundläggande utrustningskapacitet från ägande till användarskap.

Gå från att äga till att använda 

Den totala kostnaden för en investering utgör en mycket större och mer komplex bild än bara inköpspriset. Du måste ta hänsyn till alla typer av dolda faktorer: Från transport- och driftskostnader till kostnader för underhåll, lager, värdeminskning och avyttring, för att bara nämna några.

Den totala användningskostnaden tar hänsyn till alla dessa faktorer.

Vill du veta mer? Vi har skrivit en artikel om den totala användningskostnaden: 

> Total användningskostnad: Allt du behöver veta 

Här är sex anledningar till att fundera på att hyra:

1. Föränderliga behov

TCU icon blue demand fluctuations

När marknaderna förändras och efterfrågan går upp och ned gäller det även produktionen. Det gör att användningen av utrustningen blir svårare och svårare att förutsäga.

  • När produktionen minskar kan du stänga av utrustning som inte används. Avskrivningar är dock fortfarande en fast kostnad i din bokföring.
  • När din efterfrågan ökar: Att investera i ny utrustning är en tidskrävande process. Från det första investeringskravet till den slutliga idrifttagningen kan det ta flera månader.

När du hyr får du snabbhet och kontroll över din verksamhet och ditt kapital.

2. Allt striktare lagstiftning

TCU icon blue legal Increasingly stringent legislation

Nya restriktioner för buller, utsläpp, drifttimmar och mycket mer kan göra din utrustning föråldrad eller ej överensstämmande över en natt! Att hyra ger enkel åtkomst till den senaste nya tekniken, vilket ytterligare sänker dina driftskostnader.

3. Oförutsägbara globala händelser

TCU icon blue  Unpredictable global events

Naturkatastrofer, ekonomiska kriser, pandemier… Det verkar som om osäkerhet nu är det normala. För att klara det behöver du flexibla, kostnadseffektiva och förutsägbara lösningar som begränsar din utsatthet och ditt ansvar.

4. Förändrad demografi

TCU icon blue Changing demographics

Volatila marknader är bara en indikator på djupare förändringar i demografin som också påverkar din personal och din kundbas.

5. Decentraliserad produktion

TCU icon blue Decentralized production

Global logistik blir allt mer komplex och tvingar många företag att omstrukturera sina bearbetnings- och produktionsflöden. Att hyra (en del av) din processkritiska utrustning ger dig extra flexibilitet för att öka den globala spridningen av din verksamhet utan stora kapitalinvesteringar.

6. Tekniska framsteg

TCU icon blue Technological advancements

Genom att investera i den senaste tekniken kan du få en toppmodern installation och alla fördelar som följer med en sådan. Men innovation drivs ständigt av trender inom hållbarhet, digitalisering och lagstiftning. Och samtidigt förlorar investeringarna värde över tid när tillgångarna börjar åldras.

Genom att hyra den senaste tekniken kan du kontinuerligt dra nytta av de nya möjligheter som den för med sig när det gäller kostnadssänkning. Tänk högre kapacitet, snabbare prestanda, högre energieffektivitet ... Möjligheter som endast kan ses som missade möjligheter när du äger din egen utrustning.

Förlita dig på användarskap – ge flexibilitet till dina driftskostnader

När du förlitar dig på användarskap istället för ägande

  • Din utrustning omvandlas från en fast till en rörlig kostnad: dina kostnader är direkt kopplade till din förbrukning.
  • Du slipper långa leveranstider: hyrda tillgångar kan tas i drift mycket snabbt.
  • Du får alltid tillgång till den senaste toppmoderna utrustningen och tekniken för att ytterligare sänka dina driftskostnader. 

Bör du använda eller äga?

Du behöver förstås inte uteslutande välja mellan hyra och köpa. Det finns en väldefinierad kritisk brytpunkt vid vilken det blir betydligt mer fördelaktigt att hyra processkritisk utrustning än att köpa den. Vet du inte när du ska hyra, när du ska köpa eller när du ska göra både och?

Anskaffande av utrustning: Sex utmaningar du kan stöta på i år

explainer icon