Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
Compressors
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
มอเตอร์ลม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
Datastroom in de eindmontage grafiek

การประกอบชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันอัจฉริยะ - ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Atlas Copco จะช่วยยกระดับวิสัยทัศน์ของโรงงานอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อ “การประกอบชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันอัจฉริยะ – ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” โดยจะตอบโจทย์ความท้าทายที่ผู้ผลิตต่างๆ ต้องเผชิญว่าจะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในการผลิตของตนให้ดีที่สุดได้อย่างไร แนวคิดนี้จะแสดงวิธีสร้างมูลค่าด้วยการใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือและโซลูชันอันชาญฉลาดของ Atlas Copco ที่แต่ละเฟสของกระบวนการของลูกค้า – ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการสร้างต้นแบบ และถึงการประกอบ

ติดต่อเรา!

ความท้าทายหลักในอุตสาหกรรมได้แก่:

การผสมผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น

ความต้องการในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น ขนาดการผลิตครั้งละหนึ่ง ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรม 4.0 คือการมีต้นทุนเท่ากันสำหรับการผลิตหนึ่งหรือล้านหน่วย ซึ่งจำเป็นต้องการระดับใหม่ของความยืดหยุ่นในการผลิต

ความซับซ้อนของระบบ

ระบบการผลิตจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และการปฏิบัติงานที่สำคัญในการผลิตก็จะขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายมากขึ้น ความสำคัญของการจัดการการกำหนดค่า การกำหนดเวอร์ชันซอฟต์แวร์ และการควบคุมการเข้าถึงจะเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาการควบคุมคุณภาพและเวลาทำงานในการผลิต

ปัจจัยด้านมนุษย์

ปัจจัยด้านมนุษย์จะมีบทบาทสำคัญต่ออนาคต ผู้ปฏิบัติงานประกอบชิ้นส่วนต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่เพื่อรับศักยภาพนั้น ในการดำเนินการดังกล่าว ระบบจะต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้และจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่สร้างขึ้นในกระบวนการประกอบโดยนำเสนอข้อมูลที่สำคัญที่สุดให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ความยั่งยืน

การมุ่งเน้นความยั่งยืนจะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับด้วยโรงงานที่ใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมจะสูงขึ้น และมีการบังคับใช้กฎระเบียบทั่วโลก

“การประกอบชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันอัจฉริยะ - ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” หมายความว่าอะไร

ลองจินตนาการถึงเทคโนโลยีที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขันให้แน่นตลอดวงจรชีวิตโปรแกรมผลิตภัณฑ์ของคุณ และสามารถคาดการณ์ความล้มเหลวของเครื่องมือ แนะนำแผนการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตของคุณ เทคโนโลยีที่นำเสมอข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากโปรแกรมการผลิตก่อนหน้าในข้อมูลที่สร้าง

Smart Connected Assembly Powered by data

ช่วงการออกแบบ / ต้นแบบ

การออกแบบ: วิเคราะห์พฤติกรรมแบบเรียลไทม์ของส่วนประกอบที่คล้ายกันที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปัจจุบัน
ต้นแบบ: เทคโนโลยีที่เรียนรู้พฤติกรรมของข้อต่อ ตรวจจับความเป็นไปได้ของการหลวม การตั้งค่ากระบวนการ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลทั่วไปสำหรับใช้ในช่วงต่อไปของกระบวนการ

การประกอบตัวถัง

เทคโนโลยีที่นำเข้าข้อมูลที่วิเคราะห์ในช่วงการออกแบบและสร้างต้นแบบ ที่วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ ชี้ให้เห็นว่าจะประหยัดด้านใดได้บ้าง และแจ้งเตือนว่าเมื่อใดที่ควรทำการบำรุงรักษา

การประกอบขั้นสุดท้าย

เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถจัดการการผลิตแบบรวมศูนย์ และสามารถนำกระบวนการที่เป็นมาตรฐานมาใช้ได้ทุกที่ในโลก เทคโนโลยีที่จะแจ้งเตือนเมื่อเกิดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ต้นทุนการรับประกันลด และเสี่ยงที่ต้องเรียกสินค้าคืน

ช่วงวงจรชีวิต

เทคโนโลยีที่เข้าใจการใช้เครื่องมือด้วยความสามารถในการจัดเก็บและวิเคราะห์ผลลัพธ์การขันให้แน่น และเปรียบเทียบกับข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือด้วยการวิเคราะห์แบบ 360 เพื่อคาดการณ์ความล้มเหลวของเครื่องมือล่วงหน้า และเสนอแผนการบำรุงรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยลดความล้มเหลวของเครื่องมือที่ไม่คาดคิดและประหยัดต้นทุนการผลิต

เทคโนโลยีใหม่มาแล้ว! การประกอบชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันอัจฉริยะ - ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นแนวคิดโรงงานอัจฉริยะแห่งยุคถัดไปของเรา สามารถใช้ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องมืออัจฉริยะและโซลูชันของ Atlas Copco เพื่อเพิ่มเวลาการทำงานและคุณภาพในการดำเนินงาน และลดต้นทุนการผลิตของคุณ
นี่คือความอัจฉริยะที่แท้จริง!

หกเสาหลักแห่งคุณค่าของเรา:

การประกอบชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันอัจฉริยะที่สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 เป็นจริงขึ้นแล้ว ใช้งานเทคโนโลยีได้โดยง่ายและนำเสนอคุณค่าได้อย่างรวดเร็ว ฟังผู้เชี่ยวชาญของเราอธิบายว่าหกเสาหลักแห่งคุณค่าที่เรายึดมั่นนั้นมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง

เพิ่มระยะเวลาที่เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มระยะเวลาที่เครื่องมือทำงานจาก 98% เป็น 99.5% ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยวิธีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากยิ่งขึ้น ใช้การวิเคราะห์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสภาวะของอุปกรณ์ เพื่อกำหนดงานการซ่อมบำรุง จึงทำให้สามารถกำหนดเวลาซ่อมในช่วงที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อการผลิตได้
นำเสนอโดย Rikard Nordén, Business Manager ที่ Atlas Copco

เสาหลักที่ 1

Loading...

ลดข้อตำหนิลง 15% - การตรวจสอบยืนยันชิ้นส่วนด้วยโซลูชัน
หยิบตามสัญญาณไฟ
นำเสนอโดย Hendrik Fischer, Product Manager ที่ Atlas Copco

เสาหลักที่ 2

Loading...

การออกผลิตภัณฑ์ใหม่

ต้นทุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ลดลง 57% - จาก 3,500 EUR เป็น 1,500 EUR โดยใช้ Virtual Stations ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำมีเพียงเปลี่ยนการกำหนดค่าซอฟต์แวร์อย่างง่ายดาย
นำเสนอโดย Robert Karlsson - Senior Product Manager, Atlas Copco

เสาหลักที่ 3

Loading...

การเพิ่มผลผลิต

ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 73% - ครั้งแรกที่เพิ่มขึ้นจาก 92.5% เป็น 98% ใน 1 ปีด้วยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้าง สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการแก้ไขงานน้อยลง คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น และมีเวลาการทำงานของเครื่องบนสายการประกอบสูงสุด ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการอัจฉริยะ เช่น Atlas Copco ToolsNet ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และปรับปรุงขั้นตอนการประกอบ
นำเสนอโดย Steven Meazey, VP Marketing ที่ Atlas Copco

เสาหลักที่ 4

Loading...

ลดการใช้พลังงาน

ลดการใช้พลังงานลง 80%
เครื่องมือแบบไร้สายหลายชิ้นทำงานบน 1 ตัวควบคุมกระบวนการ
ประกอบแบบเสมือนนำไปสู่การลดการใช้พลังงานลงอย่างมาก ซึ่งอาจมากถึง 80% ซึ่งเป็นยิ่งกว่าการลดต้นทุน แต่ยังตอบสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
นำเสนอโดย Robert Stribeck, Global Product Manager ที่ Atlas Copco

เสาหลักที่ 6

Loading...

อุตสาหกรรม 4.0 มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว บริษัทต่างๆ ที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้มีความตระหนักในศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 สำรวจความท้าทายต่างๆ ของอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับส่วนงานของคุณ และวิธีปฏิบัติตนที่จะก้าวล้ำตามให้ทัน!