โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

QST Fixtured Nutrunner

The total productivity solution

ติดต่อเรา

The QST Fixtured Nutrunner is a true state-of-the-art product offering high reliability, accuracy and capability. Available in several different models, the tool is designed for being durable, reliable and productive. The tightening controller automatically increases the bus voltage for the larger size nutrunner QST80 and 90, without the need for a different controller or servo, giving unique speed capabilities for high-torque applications, easy to integrate both fixtures and robots.

Features

 • Digital communication between nutrunner and controller
 • ISO certified
 • Hot Swap, replace cable or spindle without turning off the power
 • New robust motor and connector
 • Redundant transducer and angle encoder (optional)
 • Many special mechanical designs available – (Angle heads, Offset, HAD, Coaxial, Extended spring travel and much more)
 • Special cable design to robot applications

Benefits

 • High reliability, durability and MTBF – over one million duty cycles
 • Low maintenance cost
 • Outstanding quality performance and precision
 • Easy to integrate and control due to no need for external PLC
 • Designed to provide flexibility
 • Part of Smart Connected Assembly

Service Solutions

 • Install your products fast and right at the first time
 • Repair, calibrate or maintain your tools to ensure a durable performance
 • Our experts consultants will help you to optimize your investment through the entire life time
 • For more information check out our Service Solution pages.
Toggle การกรอง

86 product(s) found

QST42-20CT-T50-L234

8435408312

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Torque range min : 6 Nm
 • Torque range max : 20 Nm
 • Torque range min : 4 ft lb
QST34-8CT-T50-L150-H6

8435600010

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Torque range min : 2 Nm
 • Torque range max : 8 Nm
 • Torque range min : 1.5 ft lb
QST34-8CT-T50-L150-H6
QST34-20CT-T50-L150-H10

8435601010

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Torque range min : 4 Nm
 • Torque range max : 20 Nm
 • Torque range min : 2.9 ft lb
QST34-20CT-T50-L150-H10
QST42-20CT-T50-L134-H10

8435602010

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Torque range min : 6 Nm
 • Torque range max : 20 Nm
 • Torque range min : 4 ft lb
QST42-20CT-T50-L134-H10
QST42-20CT-T76-L189-H10

8435602011

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Torque range min : 6 Nm
 • Torque range max : 20 Nm
 • Torque range min : 4 ft lb
QST42-20CT-T76-L189-H10
QST42-20COT-T50-L134-H10

8435602020

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Torque range min : 6 Nm
 • Torque range max : 20 Nm
 • Torque range min : 4 ft lb
QST42-20COT-T50-L134-H10
QST42-20CTT-T50-L134-H10

8435602050

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Torque range min : 6 Nm
 • Torque range max : 20 Nm
 • Torque range min : 4 ft lb
QST42-20COTT-T50-L134-H10

8435602060

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Torque range min : 6 Nm
 • Torque range max : 20 Nm
 • Torque range min : 4 ft lb
QST42-20CTTA-T50-L134-H10

8435602070

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Torque range min : 6 Nm
 • Torque range max : 20 Nm
 • Torque range min : 4 ft lb
QST42-20CTTA-T50-L134-H10
QST42-50CT-T50-L134-H13

8435603010

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Torque range min : 10 Nm
 • Torque range max : 50 Nm
 • Torque range min : 7 ft lb
QST42-50CT-T50-L134-H13