Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak šel čas s Atlas Copco: Zlatá brána mezinárodního trhu otevřena

Oddanost udržitelné produktivitě, tak zní heslo, kterým se v Atlas Copco řídíme. A co více může být důkazem naší oddanosti než to, že letos slavíme 145 let od založení?

Za tu dobu se samozřejmě mnohé změnilo, ale oddanost zůstává. Oddanost našim zaměstnancům i našim zákazníkům. Připomeňme si zásadní milníky naší společnosti v několikadílném seriálu. V první části jsme shrnuli, jak to všechno začalo, ve druhé jsme sledovali první kroky k orientaci na zákazníky. Ve třetí části jsme byli svědky přerodu společnosti z ryze technologické firmy na společnost orientující se na trh, čtvrtý díl představil kouzlo takzvané Švédské metody. Dnešní část se bude věnovat okamžikům, kdy tato metoda vstoupila na světový trh.

Spolupráce je lepší než konkurence

Inovativní švédská metoda

Švédská metoda

K plnému využití potenciálu Švédské metody bylo třeba uskutečnit určité změny. Společnost Atlas Diesel se postupně stávala specializovanou firmou v oblasti stlačeného vzduchu, která získávala čím dál významnější podíl na trhu.

Díky svému citu pro obchod vycítil Walter Wehtje záhy příležitost využít potenciálu Švédské metody na trhu. Dal na radu Erika Johnssona a oslovil švédskou společnost Sandvikens Jernverks AB (Sandvik) se žádostí o výhradní práva na využívání její vrtací ocele a vrtáků. Dohody bylo dosaženo v roce 1947. Švédské metodě se tak otevřela cesta na trh v podobě lehkých pneumatických vrtaček opatřených vrtacím nástrojem z karbidu wolframu od Sandviku. Ukázalo se, že Švédská metoda spolupráce je výhodnější než konkurenční boj. Vstupu na mezinárodní trh tak již nic nebránilo.

Ten pravý průlom nastal v roce 1967, kdy firma Atlas Copco uvedla na trh první vysokorychlostní bezolejový vzduchový kompresor. Ten rozšířil zákaznickou základnu o společnosti podnikající například v textilním, potravinářském nebo lékárenském průmyslu. Kompresor dostal jméno Z. V Atlasu rostl počet zaměstnanců i obchodních příležitostí a na konci 60. let tvořil export již 97 % produkce.

Projektová asistence a konzultace nad zlato

Stejně důležitý jako prodej produktů začal být prodej Švédské metody jako takové. Technici z řad zákazníků mnohdy žádali o asistenci při plánování projektů. Patrik Danielsson, inženýr zodpovědný za technické služby v rámci testování metody, věděl lépe než kdokoliv jiný, jak přesně metodu aplikovat. Vedl si záznamy a postupně kolem sebe vybudoval celé oddělení, které zajišťovalo konzultace se zákazníky.

Pracovníci Danielssonova oddělení jezdili do firem, kde vybraným pracovníkům ukazovali konkrétní nástroje, jejich výhody a praktické využití. Výsledky této jejich činnosti mnohdy přesvědčily i ty nejkonzervativnější vlastenecké těžaře.

Úspěch Švédské metody neměl obdoby a vedl k vynikající produktivitě. Vztahy mezi konzultanty z Atlasu a techniky z řad zákazníků nabíraly na důležitosti. Vedení Atlas Diesel velmi brzy přišlo na to, že tyto vazby mohou být pevné pouze za předpokladu, že konzultanti budou v místech, kde působí zákazníci, přítomni trvale. V průběhu následujících let tak společnost založila desítky obchodních společností a poboček.

Konec výroby dieselových motorů a nové jméno

Atlas Diesel již neměl dostatek zdrojů, aby vyráběl zároveň dieselové motory a kompresorová zařízení. V roce 1948 tak společnost ukončila již několik let prodělečnou výrobu motorů. Za dobu své existence jich vyrobila přesně 5 447, nastal však čas vydat se novým směrem. Atlas Diesel tak veškerou energii stočil na kompresorová zařízení, což v roce 1956 vedlo ke změně jména společnosti na Atlas Copco. Nový název vznikl přidáním zkratkového slova z francouzského spojení Compagnie Pneumatique Commerciale a odstartoval další éru.

Czech Republic Historické informace