Kjøpe kompressorer, vakuumpumper og blåsemaskiner i Oslo og Østlandet

Vi er alltid innen rekkevidde

Salg av kompressorer og tilbehør, ring Eivind på tlf. 988 51 512

Salg av oljefrie kompressorer og tilbehør, ring Rune på tlf. 480 55 190

Salg av vakuumpumper og blåsemaskiner, ring Roy på tlf. 905 04 986

Alltid til stede: Ivar tlf. 415 77 908

Compressor Types