Sveitsiske EMS-Chemie reduserer energi- og vannforbruket med turbokompressoren ZH 15000

I 2012 leverte vi to ZH 15000 oljefrie sentrifugalturbokompressorer, inkludert kjølere og pumper, for en ny vannkjølekrets til det sveitsiske kjemikonsernet EMS-Chemie. Enhetene våre forsyner trykkluft for lufttilførsel og nitrogenproduksjonen ved Domat/EMS-produksjonsanlegget – med forbløffende resultater.

Oljefrie kompressorer Klasse 0 Kjemisk og petrokjemisk industri

Forbedring av lufttilførsel og nitrogenproduksjon

ZH 15000 turbo compressor installation at Ems Chemie, Swizzerland

Installasjon av ZH 15000-turbokompressoren ved Ems Chemie i Sveits

Denne spesialisten på høykvalitets polymer, som leverer produkter til bil- og mobiltelefonindustrien, ga oss en ambisiøs utfordring. Det var nødvendig med forbedringer i trykklufttilførselen til anleggsluften og luftutskillersystemet, samtidig som det var behov for å installere et nytt kjølesystem til den nye trykkluftenheten.
Utfordringen var å utføre arbeidet uten et øyeblikks avbrudd i produksjonen.
Behovene ved Domat/Ems-produksjonsanlegget er enorme. Hvert år er 74 000 000 Nm3 trykkluft nødvendig for anleggets lufttilførsel og 69 000 000 Nm3 for nitrogenproduksjonen. I 2010 ble det klart at de eksisterende systemene ikke kunne oppfylle produksjonskravene mye lenger.
Da 1 av de 6 kompressorene sluttet å fungere, stilte EMS-Chemies ingeniører spørsmål ved yteevnen til det eksisterende konseptet og startet forundersøkelser for den planlagte kapasitetsøkningen. De kom frem til et nytt design av hele systemet og kontaktet oss for en skreddersydd løsning.

En skreddersydd løsning med ZH 15000-turbokompressorer

Den eksisterende enheten besto av 2 turbokompressorer og 4 gamle oljefrie stempelkompressorer som forsynte de 2 trykkluftnettverkene som opererer med forskjellige trykknivåer. De 2 ZH-turbokompressorene, en fra en annen leverandør og en type ZH 10000 turbokompressor med gir, ble beholdt for å sikre reservetilførsel og fordi de supplerte de 2 nye type ZH 15000-turbokompressone med gir.
De to nye kompressorene forsyner både anleggsluften og trykkluften for nitrogenproduksjonen ved forskjellige trykknivåer i et optimalt område. I tillegg ble anleggsluftnettverket utvidet med en ekstra absorpsjonstørker for å imøtekomme de økende kravene til trykkluft. Ingeniørene fikk i oppdrag å utføre overgangen uten driftsavbrudd, noe som ble oppnådd takket være møysommelig planlegging og presis utførelse.
Første trinn var å installere en ny lukket kjølevannskrets med en tørr kjøleytelse på 3 MW og deretter legge det nye rørsystemet i den sentrale trykkluftenheten. Den nye trykkluftenheten ble satt opp ved siden av de gamle kompressorene.

“ Vi forberedte et fullstendig parallelt system og overførte enheten én maskin om gangen for å sikre at produksjonen ble opprettholdt uten stans. Vi hadde en fremragende partner som alltid fant en løsning da vi støtte på problemer. ”

Josef Wolf , prosjektleder hos EMS-Chemie

ZH 15000 for mindre varmetap og lavere energiforbruk

Den toppmoderne sentrale trykkluftenheten ZH 15000 hjalp EMS-Chemie med å oppnå en besparelse i strømforbruket på 10 %. Det nye kjølevannsystemet har redusert vannforbruket med opptil 75 %.

“ Spørsmålet om energiforbruket var hovedbekymringen vår, og også her var vi mer enn fornøyd. ZH 15000 gir mindre varmetap og bruker mindre energi med samme effekt. Energieffektiviteten deres er ganske enkelt bedre. Det var nettopp det vi trengte. ”

Martin Schlumpf , energileder hos EMS-Chemie