Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Princes Gate Spring Water i Wales bruker oljefrie ZT luftkompressorer til å sørge for renheten til produktene deres, laget av vann fra naturen

Princes Gate Spring Water har oppnådd produksjonsforbedringer og betraktelig redusert energibruket ved deres Wales-baserte tappefabrikk ved å erstatte sin oljesmurte kompressorinstallasjon med oljefri ZE. Utstyret gir en garantert forsyning av høykvalitetsluft og sørger for renheten til produktene deres, laget av vann fra naturen. Selskapets anlegg i Narberth i Pembrokeshire tapper mineralrikt kildevann filtrert naturlig gjennom det lokale landskapet. Produksjonen trenger en konstant tilførsel på 108 l/s med 7 bars trykkluft av høy kvalitet for å oppfylle kravene til prosesslinjens lavtrykksenheter, for eksempel sylindre, manifolder, fylleutstyr og blekkmaskiner. Alt dette bidrar til en årlig produksjon på 55 millioner flasker med kildevann fra anleggets lokale kilde.

VSD – Drivenhet med variabel hastighet Oljefrie kompressorer Klasse 0 Airnet

I samsvar med Code of Practice for Food Grade Compressed Air (retningslinjer for bruk av trykkluft i næringsmiddelindustrien)

Princes Gate leverer vann på flaske til store engrosforhandlere samt under eget merke til flere store supermarkedkjeder. Alle disse kundene krever at leverandører tilfredsstiller minimumsstandardene til renhet i Code of Practice for Food Grade Compressed Air (retningslinjer for bruk av trykkluft i næringsmiddelindustrien), noe som innebærer å sikre at luften som brukes i produksjonsprosessen, ikke kontamineres med urenheter, vann eller oljer.

Optimal oljefri luftkvalitet og produktrenhet

oljefrie kompressorer (ZT37 VSD og ZT18) med det nye AIRnet-rørledningsnettet ble påvirket av behovet for å sikre optimal luftkvalitet og produktrenhet. Atlas Copcos prosessluft samsvarer med ISO-standard 8573-1(2001) for luftrenhet, og overholder dessuten industristandarden klasse 0, som måler alle de tre typene oljeforurensing: aerosol, damp og væske.

Produksjonsmiljø drar nytte av oljefri luft

Kompressoroppgraderingen hos Princes Gate var ikke bare påvirket av behovet for garantert, 100 % oljefri luft, men også av de andre fordelene man ville oppnå i produksjonsmiljøet, som lavere støynivåer i produksjonen og eliminering av tidsbruk og kostnader forbundet med avhending av oljekondensat. I tillegg har Atlas Copcos VSD kompressorer (frekvensstyring) en integrert frekvensomformerfunksjon som varierer drivmotorens hastighet i eksakt proporsjon til endringene i trykkluftetterspørselen. Denne minimaliseringen av energibruket ga en energikostnadsreduksjon på inntil 35 %.
Nettoeffekten av forbedringene i produksjonsprosessene har satt ledergruppen hos Princes Gate i stand til å legge strategier for å øke selskapets årlige produksjon til 70 millioner flasker og utvide detaljsalgsegmentet betraktelig.

“ Atlas Copco utstyret har vist seg å være svært effektivt. Det produserer den 100 % oljefrie, tørre høykvalitetsluften som vi trenger, og er svært pålitelig. Fra vårt synspunkt var installasjonen av kompressoranlegget svært profesjonelt utført, og vi vil ikke nøle med å anbefale Atlas Copcos utstyr til andre selskaper. ”

Endaf Edwards , Princes Gates driftssjef