Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

ZS VSD skrueblåser bringer effektivitet til kloakkrenseanlegget i Münster i Tyskland

I installasjonen med behandling av sivevann ved avfallshåndteringssenteret i Münster forsyner ZS VSD oljefri skrueblåser fra Atlas Copco aerobiske bakterier med luft.

Smarte luftløsninger Behandling av avløpsvann Blåsere Klasse 0 Oljefrie Roterende skrue

ZS VSD skrueblåser forsyner bakterier med oljefri luft

Kloakkbehandlingsanlegg i Münster, Tyskland

Teknologien med lavt vedlikeholdsbehov og den integrerte frekvensomformeren ble den avgjørende faktoren for å bruke den energieffektive ZS 55+ VSD. Installasjonen har behandlet sivevann fra to sentrale søppelfyllinger, hvor én av disse fortsatt er i drift, i 15 år. "En av to søppelfyllinger er allerede stengt", forklarer driftsansvarlig Christian Lüke. "Men vann vil fortsatt sive gjennom i lang tid, dette trenger vi å behandle i hovedbehandlingsanlegget for kloakk, før den endelige rensingen". Husholdningavfall som er avhendet her, inneholder flere tiårs mengder med medisiner, halvtomme beholdere etter oljeskift hjemme eller malingsrester, til tross for avfallssortering. "Visse ingredienser finner etter hvert veien inn, til tross for den beste innsatsen med avfallssortering", sier Lüke.

“ Jeg kan ikke lukte noe som helst her", kommenterer besøkende som går inn i installasjonen for behandling av sivevann ved avfallshåndteringssenteret i Münster. ”

visitors of the plant

Overflødig driftstrykk opptil 1,2 bar

Serien av oljefrie ZS skrueblåsere er konstruert for volumstrømmer fra rundt 250 til like under 4600 m3/t og overflødig driftstrykk opptil 1,2 bar. Den integrerte turtallsreguleringen (drivenhet med variabel hastighet, VSD) som er montert i maskinen i Münster, justeres automatisk til det nøyaktige gjeldende luftkravet. Hastighetene på de gamle blåserne kunne bare reguleres med eksterne frekvensomformere. ZS 55+ produserer volumstrømmer på opptil 1680 m3/t og passer til trykkøkninger mellom 0,3 og 1,2 bar. Du kan se det sølete brune vannet fra broene over bassengene. Kloakkanleggbassengene hvor sivevannet pumpes inn først, er seks til sju meter dype. Münster bruker den energibesparende prosessen med oppstrøms denitrifisering. Dette gjøres i den første femtedelen av bassenget hvor anaerobe bakterier er aktive og ikke trenger oksygen. Kloakkvannet strømmer over et overløp inn i luftede nitrifiseringen. Det nominelle trykket for lufting er ca. 0,86 bar. "Vi trenger 0,6 til 0,7 bar bare for å kompensere for trykket i vannsøylen", forklarer Rasch, "og ekstra 0,2 bar for å pumpe opp membranene på lufterørene". I mellomtiden fungerer Atlas Copcos ZS VSD skrueblåser permanent i installasjonen. En av de to rotorbladblåserne blir slått på hvis det er et stort luftbehov. Den tredje blåseren brukes som en reserve og betjenes vekselvis med den andre gamle enheten.

Fordelene med drivenhet med variabel hastighet

Lüke Müster

“ Direkte drift og integrert frekvensomformer var den avgjørende faktoren, sa Christian Lüke om avgjørelsen om kjøp av ZS 55+ VSD når én av de tre gamle rotorstempelblåserne hadde kostbare motorskader. ”

Christian Lüke , Leder av renseanlegget for avløpsvann i Münster, Tyskland

Disse gamle maskinene krever mer vedlikehold på grunn av kilereimdriften mellom motor og gir enn Atlas Copcos skrueblåser der motoren og kompressorelementet danner én enhet, sier Lüke. Motoren med variabelt turtall og skruelementet er flensmontert direkte på drevhuset. "Bakterier kan overleve i maksimalt en halv dag uten lufting", påpeker ingeniøren, "så vi må være sikre på at blåseren virker absolutt pålitelig". Den nye kompressoren tilfredsstiller dette kravet, noe som sikrer en uavbrutt tilførsel av oljefri trykkluft.