Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

ZB VSD oljefrie sentrifugalblåsere bidrar til at Weser-Metall GmbH sparer opptil 600 000 euro per år

Resirkuleringsanlegget for bly, Weser-Metall GmbH i Nordenham i Tyskland er uvanlig. Ikke bare bruker kontrollenheten for trykkluft volumstrøm som referansevariabel (istedenfor trykk), det er også enestående energieffektivt og sparer opptil 600 000 euro i energikostnader.

Etterbrenningsluft på Wesermetall GmbH

Weser-Metall spesialiserer seg på resirkulering av bly, spesielt fra batteriavfall og batterimasse. Anlegget kjøpte seks nye oljefrie Atlas Copco ZB VSD sentrifugalkompressorer med variabel hastighet, som er flytkontrollert innenfor et område på 1500 til 10 000 Nm3 (standard kubikkmeter) per time med opptil 1,95 bar overflødig driftstrykk. «Behovene våre er helt annerledes», forklarer Timo Tesch, leder for utforming/prosessteknikk/hjelpeoperasjoner hos Weser-Metall. «Lansen som senkes ned i ovnen i det flytende slagget, opplever varierende mottrykk på spissen. For å holde den metallurgiske prosessen under sikker kontroll er det helt nødvendig for oss at vi kan levere en spesifikk konstant volumstrøm til enhver tid på en sikker måte. I tillegg endres driftsforholdene svært raskt, noe som krever rask inngripen og etterjustering.»

customer_wesermetall_ZB VSD

“ Den nye trykkluftinstallasjonen er nå så fleksibel, kraftig og brukervennlig at de oppfyller våre, riktignok høye, krav. Så vidt jeg vet, er denne typen installasjon enestående i verden. Vi sparer 500 000–600 000 euro i energikostnader per år med den nye trykkluftstasjonen vår. ”

Timo Tesch , Leder for utforming/prosessteknikk/hjelpeoperasjoner hos Weser-Metall.

Luft med lavt trykk hele døgnet

Kompressorrom_Wesermetall GmbH

Luften fra turboene leveres 24 timer i døgnet – blåst sammen med naturgass og oksygen gjennom en lanse nedsenket i smeltemassen for å opprettholde den metallurgiske prosessen i nedsenkingssmelteovnen. Parallelt med dette mates etterbrenningsluft inn i ovnen via smeltebadet for å sørge for at ingen reaktive komponenter, som naturgass som ikke er forbrent, ender opp i eksosen. Da blyanlegget i Nordenham gikk over fra prosessen med koksfyrt smelteakselovn til den mer miljøvennlige prosessen med naturgassfyrt nedsenkingssmelteovn i 1996, ble en totrinns turbokompressor (første trinn 0,82 bar, andre trinn 2,8 bar) installert for behandlings- og etterbrenningsluft, men man følte alltid at denne kunne vært mer effektiv.

Unik evne til å regulere flytvolum

Weser Metall GmbH

Til sist førte økende energikostnader og bedre kompressorteknologi til at det ble kjøpt splitter nye ZB sentrifugalblåsere med VSD direktedrift fra Atlas Copco. Problemet for Weser-Metall var imidlertid mangelen på referanser for den typen bruk. Selv om ZB turboer ble brukt i renseanlegg for avløpsvann, var de alltid trykkstyrt og ikke flytstyrt.

Clean water. Swedish reliability Blåsere Klasse 0 Sentrifugalkompressor Oljefrie Prosessindustrien Oljefrie kompressorer