ZB VSD gjør tysk renseanlegg for avløpsvann 40 % mer effektivt

Avløpsvannet fra Leverkusen Chempark og husholdningene i nærheten er biologisk nedbrytbart – men krever en konstant tilførsel av trykkluft. Denne prosessen drives av Currenta, og siden 2007 har ventilasjonen av det åpne bassenget blitt utført ved hjelp av sentrifugalblåsere fra Atlas Copco, som erstattet de klassiske overflateventilasjonsanleggene.

Turtallstyrte sentrifugalblåsere er i drift døgnet rundt

Norbert Meier-Külschbach, som er ansvarlig for driften av anlegget, forklarer: «Bakterier kan bare opprettholde aktiviteten i noen få timer uten oksygen. Derfor er en kontinuerlig tilførsel er avgjørende.» Følgelig inngikk Currenta en vedlikeholdsavtale for fem år med Atlas Copco og installerte det eksterne vedlikeholdssystemet Air-Connect. Eventuelle feil i installasjonen blir rapportert til Atlas Copcos sentralkontor umiddelbart. De kan få tilgang til systemet eksternt eller sende en tekniker til installasjonen hvis nødvendig.

Effektivitetsforbedring på 40 % – og bedre holdbarhet

Kompressorrom på Currenta

Effektivitetsforbedring på 40 % – og bedre holdbarhet. Fire ZB maskiner ble installert, hvorav to eller tre går hele døgnet, avhengig av hvor forurenset avløpsvannet er, og den fjerde fungerer som en reserve i krisetilfeller. «Vi er i døgnkontinuerlig drift 365 dager i året.» Turboblåserne er oljefrie, ettrinns turtallstyrte maskiner av typen ZB 160 VSD, som styres med tanke på energioptimalisering ved hjelp av den mer avanserte kontrollenheten ES 130T. Denne separate kontrollenheten kan også ettermonteres på eksisterende installasjoner. Motorene har et kontaktløst elektromagnetisk lagersystem, noe som minimerer vedlikehold. Impelleren er også montert på selve motorakselen. Dette gjør giret helt unødvendig, noe som gir enestående effektivitet, og krever ikke ekstra smøremiddel. Dermed kommer det ikke olje inn i blåseren. Sammenlignet med vanlige rotorbladblåsere oppnår denne nye typen drev en mulig energisparing på 30–40 %, og som til og med kan være betydelig høyere i enkelte tilfeller.

Ifølge en uttalelse fra Meier-Külschbach trenger Currenta også turbinteknologi fordi normale rotorbladblåsere bare kan levere overtrykk på 1 bar. I renseanlegget krever vanndybden og det spesielle membranrørsystemet på bunnen av bassenget et betydelig høyere trykk.

“ Den kompakte utformingen av maskinene var også viktig for oss, spesielt med tanke på konstruksjonssituasjonen i Uerdingen, hvor vi ønsket å bruke nye kompressorer, og vi ønsket at én leverandør skulle levere utstyret til begge stedene. ”

Norbert Meier-Külschbach , Ansvarlig for drift av rensing av avløpsvann, Leverkusen Chempark

Oljefrie Clean water. Swedish reliability Klasse 0 Behandling av avløpsvann Sentrifugalkompressor Oljefri luft Blåsere