Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

ZB VSD gjør tysk renseanlegg for avløpsvann 40 % mer effektivt

Avløpsvannet fra Leverkusen Chempark og husholdningene i nærheten er biologisk nedbrytbart – men krever en konstant tilførsel av trykkluft. Denne prosessen drives av Currenta, og siden 2007 har ventilasjonen av det åpne bassenget blitt utført ved hjelp av sentrifugalblåsere fra Atlas Copco, som erstattet de klassiske overflateventilasjonsanleggene.

Turtallstyrte sentrifugalblåsere er i drift døgnet rundt

Job Nr.: 71519 Abschluss der 1. Baustufe der neuen Klaerbecken
Leverkusen Entsorgungszentrum Buerrig
Mann mit Bart: Wilfried Steuernagel (Betriebs Ing.), Mann mit blauer Jacke , Juergen Schiefers  (Betriebs Meister)
17.08.2007

Norbert Meier-Külschbach, som er ansvarlig for driften av anlegget, forklarer: «Bakterier kan bare opprettholde aktiviteten i noen få timer uten oksygen. Derfor er en kontinuerlig tilførsel er avgjørende.» Følgelig inngikk Currenta en vedlikeholdsavtale for fem år med Atlas Copco og installerte det eksterne vedlikeholdssystemet Air-Connect. Eventuelle feil i installasjonen blir rapportert til Atlas Copcos sentralkontor umiddelbart. De kan få tilgang til systemet eksternt eller sende en tekniker til installasjonen hvis nødvendig.

Effektivitetsforbedring på 40 % – og bedre holdbarhet

Kompressorrom på Currenta

Effektivitetsforbedring på 40 % – og bedre holdbarhet. Fire ZB maskiner ble installert, hvorav to eller tre går hele døgnet, avhengig av hvor forurenset avløpsvannet er, og den fjerde fungerer som en reserve i krisetilfeller. «Vi er i døgnkontinuerlig drift 365 dager i året.» Turboblåserne er oljefrie, ettrinns turtallstyrte maskiner av typen ZB 160 VSD, som styres med tanke på energioptimalisering ved hjelp av den mer avanserte kontrollenheten ES 130T. Denne separate kontrollenheten kan også ettermonteres på eksisterende installasjoner. Motorene har et kontaktløst elektromagnetisk lagersystem, noe som minimerer vedlikehold. Impelleren er også montert på selve motorakselen. Dette gjør giret helt unødvendig, noe som gir enestående effektivitet, og krever ikke ekstra smøremiddel. Dermed kommer det ikke olje inn i blåseren. Sammenlignet med vanlige rotorbladblåsere oppnår denne nye typen drev en mulig energisparing på 30–40 %, og som til og med kan være betydelig høyere i enkelte tilfeller.

Becken_Succes story_LP_4

Ifølge en uttalelse fra Meier-Külschbach trenger Currenta også turbinteknologi fordi normale rotorbladblåsere bare kan levere overtrykk på 1 bar. I renseanlegget krever vanndybden og det spesielle membranrørsystemet på bunnen av bassenget et betydelig høyere trykk.

Becken_Success story LP_3

“ Den kompakte utformingen av maskinene var også viktig for oss, spesielt med tanke på konstruksjonssituasjonen i Uerdingen, hvor vi ønsket å bruke nye kompressorer, og vi ønsket at én leverandør skulle levere utstyret til begge stedene. ”

Norbert Meier-Külschbach , Ansvarlig for drift av rensing av avløpsvann, Leverkusen Chempark

Clean water. Swedish reliability Blåsere Klasse 0 Sentrifugalkompressor Oljefrie Oljefri luft Behandling av avløpsvann