ZS VSD oljefrie skrueblåsere øker energieffektiviteten ved kloakkanlegget i Versmold med 10 %

To oljefrie Atlas Copco ZS 55+-blåsere med drivenhet med variabel hastighet (VSD) leverer energieffektiv trykkluft for behandling av kloakk ved renseanlegget i Versmold i Tyskland. Som et resultat av effektiviteten til VSD, har anlegget oppnådd en energibesparelse på 10 %, noe som betyr lavere kloakkavgifter for kundene.

Behandling av industri- og husholdningskloakk

Kompressorrom Vesmold

Anlegget renser rundt 3 000 000 m³ kloakkvann hvert år. 60 % av dette er industrikloakkvann, og resten er kloakk fra hus i byen Versmold. Spesielt for dette anlegget er den høye andelen av industrielle kunder fra kjøttindustrien, som genererer varierende mengder av svært forurensende masser og fosfatmengder over gjennomsnittet, noe som er en utfordring å håndtere for anlegget. Rengjøringsteknologien, måleteknologien, prosesskontrollsystemet og trykkluftteknologien må være i stand til å oppdage forurensningsnivået i kloakkvannet raskt og reagere deretter. Nitrifisering og denitrifisering finner sted samtidig i to ventilasjonstanker. I løpet av den aerobiske nedbrytningsprosessen får den biologiske prosessen først levert oksygen via plateventilasjonsanleggene. I løpet av den påfølgende anaerobiske fasen blir bare tankinnholdet blandet sammen. Hver tank får oksygen levert via de tre blåserne.

“ På slutten av testkjøringen kunne vi faktisk fastslå at blåseren fra Atlas Copco var 10 % mer effektiv enn de andre maskinene våre. ”

Khosrow Ghobadi , Anleggsleder på kloakkanlegget i Versmold

Testkjøringer bekrefter energieffektivitet

Kontrollfunksjonen overtas i hvert tilfelle av en oljefri Atlas Copco ZS 55+ VSD skrueblåser med drivenhet med variabel hastighet (VSD). De to maskinene som arbeider sammen med to blåsere levert av en annen produsent, leverer trykkluft i en størrelse på mellom 1500 og 3500 m³/t med et overskytende måltrykk på 500 mbar til maksimalt 600 mbar. Volumflyten justeres automatisk til det nøyaktige behovet av drivenheten med variabel hastighet. "Blåserne fra Atlas Copco er kompakte, og det er ikke nødvendig å gjøre mange endringer," skryter anleggsleder Khosrow Ghobadi. "Maskinen er ganske enkelt koblet til prosesskontrollsystemet, en operasjon som vi utførte lett og uten problemer." I utgangspunktet var bare én av de to tankene utstyrt med en ZS+ blåser, "ettersom vi bare ønsket å kontrollere om den lovede økningen i effektiviteten kunne oppnås", sier Ghobadi med et flir. "På slutten av testkjøringen kunne vi faktisk fastslå at blåseren fra Atlas Copco var 10 % mer effektiv enn de andre maskinene våre." Da ble den andre skrueblåseren fra Atlas Copco kjøpt. "Begge maskinene har kjørt jevnt de to siste årene", avslutter Ghobadi. "Det eneste vi trenger å gjøre, er rutinemessig vedlikehold."

Oljefrie Oljefri luft Blåsere Oljefrie kompressorer Klasse 0 Roterende skrue