Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

ZS VSD oljefrie skrueblåsere øker energieffektiviteten ved kloakkanlegget i Versmold med 10 %

To oljefrie Atlas Copco ZS 55+-blåsere med drivenhet med variabel hastighet (VSD) leverer energieffektiv trykkluft for behandling av kloakk ved renseanlegget i Versmold i Tyskland. Som et resultat av effektiviteten til VSD, har anlegget oppnådd en energibesparelse på 10 %, noe som betyr lavere kloakkavgifter for kundene.

Behandling av industri- og husholdningskloakk

Kompressorrom Vesmold

Anlegget renser rundt 3 000 000 m³ kloakkvann hvert år. 60 % av dette er industrikloakkvann, og resten er kloakk fra hus i byen Versmold. Spesielt for dette anlegget er den høye andelen av industrielle kunder fra kjøttindustrien, som genererer varierende mengder av svært forurensende masser og fosfatmengder over gjennomsnittet, noe som er en utfordring å håndtere for anlegget. Rengjøringsteknologien, måleteknologien, prosesskontrollsystemet og trykkluftteknologien må være i stand til å oppdage forurensningsnivået i kloakkvannet raskt og reagere deretter. Nitrifisering og denitrifisering finner sted samtidig i to ventilasjonstanker. I løpet av den aerobiske nedbrytningsprosessen får den biologiske prosessen først levert oksygen via plateventilasjonsanleggene. I løpet av den påfølgende anaerobiske fasen blir bare tankinnholdet blandet sammen. Hver tank får oksygen levert via de tre blåserne.

“ På slutten av testkjøringen kunne vi faktisk fastslå at blåseren fra Atlas Copco var 10 % mer effektiv enn de andre maskinene våre. ”

Khosrow Ghobadi , Anleggsleder på kloakkanlegget i Versmold

Testkjøringer bekrefter energieffektivitet

Kontrollfunksjonen overtas i hvert tilfelle av en oljefri Atlas Copco ZS 55+ VSD skrueblåser med drivenhet med variabel hastighet (VSD). De to maskinene som arbeider sammen med to blåsere levert av en annen produsent, leverer trykkluft i en størrelse på mellom 1500 og 3500 m³/t med et overskytende måltrykk på 500 mbar til maksimalt 600 mbar. Volumflyten justeres automatisk til det nøyaktige behovet av drivenheten med variabel hastighet. "Blåserne fra Atlas Copco er kompakte, og det er ikke nødvendig å gjøre mange endringer," skryter anleggsleder Khosrow Ghobadi. "Maskinen er ganske enkelt koblet til prosesskontrollsystemet, en operasjon som vi utførte lett og uten problemer." I utgangspunktet var bare én av de to tankene utstyrt med en ZS+ blåser, "ettersom vi bare ønsket å kontrollere om den lovede økningen i effektiviteten kunne oppnås", sier Ghobadi med et flir. "På slutten av testkjøringen kunne vi faktisk fastslå at blåseren fra Atlas Copco var 10 % mer effektiv enn de andre maskinene våre." Da ble den andre skrueblåseren fra Atlas Copco kjøpt. "Begge maskinene har kjørt jevnt de to siste årene", avslutter Ghobadi. "Det eneste vi trenger å gjøre, er rutinemessig vedlikehold."

Oljefri luft Oljefrie kompressorer Blåsere Klasse 0 Oljefrie Roterende skrue