Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Hvordan en nitrogengenerator brukes i produksjonsselskaper

Å produsere nitrogen on-site forbedrer produksjonsfleksibiliteten ved å sikre at selskapet har nitrogenet de trenger, med det renhetsnivået de trenger, når de trenger det

Kontakt oss for å lære mer

26. april 2021

Hvordan en nitrogengenerator brukes i produksjonsselskaper

Beregnet avlesningstid: 5 minutter

Bruk av nitrogengenerator i produksjon

image shouwing welding
Nitrogengass brukes i en rekke produksjonsprosesser for å oppnå alt fra nøytralisering og rensing, til skylling og sterilisering, til produktoverføring og pakking. Tilføring av nitrogen kan fjerne uønsket oksygen fra en produksjonsprosess eller et produksjonsmiljø, for hindre oksidasjon som kan skade metalldeler og følsom elektronikk. Nitrogen brukes også i raffinering og gasseparasjon.
Noen industrier og produksjonsprosesser som benytter nitrogen, inkluderer følgende:

• Elektronikk: forhindrer forurensning ved fremstilling av transistorer, kretser og dioder
• Stål: forhindrer oksidasjon i produksjon av stål og legeringer
• Sveising/metallarbeid: forhindrer dannelse av oksider og avfallstoffer på arbeidsstykker
• Belysning: er et billigere alternativ til argon i lyspæreproduksjon
• Olje og gass: gir inertering av prosesser som brukes i oljeraffinering, gasseparasjon, dehydrering av naturgass og hydrogenrensing
• Innebygd system for generering av inertgass (OBIGGS): sørger for inertering av drivstofftanker i fly under flyvninger
• Ammoniakkproduksjon: brukes til spyleluftsparing ved anlegg
• Heliumrensing: brukes til spyleluftsparing ved anlegg
• Produktoverføring: brukes til sikker overføring av væske- eller pulvermaterialer som kan være farlige hvis de kommer i kontakt med oksygen eller vanndamp
• Emballasje: fjerner oksygen for å bevare og beskytte produktet under transport

Nitrogengeneratorer til produksjon

Luften vi puster inn, er omtrent 78 % nitrogen. Nitrogen med høyere renhet fremstilles ved å skille nitrogenmolekyler fra andre molekyler i en ren, tørr trykkluftstrøm, noe som gir en ren tilførsel av nitrogen. Produsenter som krever en pålitelig kilde til nitrogen med høy renhetsgrad, kan dra nytte av å produsere sitt eget nitrogen internt for å redusere kostnadene, samtidig som de kontrollerer kvaliteten og øker effektiviteten. Å produsere nitrogen internt forbedrer produksjonsfleksibiliteten ved å sikre at et selskap har nitrogenet de trenger, med det renhetsnivået de trenger, når de trenger det.

Nitrogengass kontra flytende nitrogen

stock-photo-749272681
Om lag 80 % av sluttanvendelser av nitrogen krever nitrogen som gass, ikke som væske. Likevel bruker mange selskaper flytende nitrogen på flasker. Hovedgrunnen til at nitrogen gjøres om til flytende form, er at det er enklere å transportere, men produksjon av flytende nitrogen krever enorme energimengder. Å gå over til on-site produksjon av nitrogengass kan hjelpe produsenter med å oppnå betydelige kostnadsbesparelser, fra 40 til 80 %, avhengig av de gjeldende markedsprisene på flytende nitrogen. On-site produksjon av nitrogengass frigjør også plass som ellers trengs for å lagre nitrogenflasker (både fulle og tomme). Man har også den ekstra fordelen med et lavere karbonavtrykk, som hjelper bedrifter med å lede an som miljøforvaltere.Spør en fagperson innen luftsystemer om den beste løsningen for å produsere nitrogen on-site.

Beslektede emner og prosjekter

NGM+ NGP Produksjon Nitrogen- og oksygengeneratorsystemer NGM NGP+