10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

Alt du trenger å vite om din pneumatiske transportprosess

Oppdag hvordan du kan skape en mer effektiv pneumatisk transportprosess.
3D images of blowers in cement plant
Lukk

PET-kompressorer

En optimal hybrid PET-kompressorinstallasjon

Å velge mellom en PET-sentralluftkompressor eller desentralisert kompressorinstallasjon

For å produsere flest mulig PET-flasker på kortest mulig tid må hver del av produksjonsprosessen fungere knirkefritt. Dette inkluderer PET-kompressorsystemet. Selv de minste problem kan føre til kostbare forsinkelser, øke syklustidene eller påvirke kvaliteten til PET-flasker.

Høytrykkstrykkluft spiller en viktig rolle i prosessen for formblåsing av PET-flasker. Frem til nå har den alltid blitt levert til bruksstedet (dvs. blåsemaskinen som former plastflasker) på samme måte:


En sentralisert PET-kompressor (som enten kan være en kompressor med høyt trykk, eller en kompressor med lavt eller middels trykk og en booster med høyt trykk) plasseres i et kompressorrom. Derfra transporteres trykkluften til bruksstedet gjennom høytrykksrør.

 

Dette kalles også en sentralisert kompressorinstallasjon. I mange tilfeller er dette den beste tilnærmingen, spesielt når det bare er behov for luft med lavt eller middels trykk. Årsaken er at et fullstendig desentralisert oppsett med en desentralisert kompressor på ethvert brukssted ikke er et reellt alternativ for en rekke bruksområder som trenger vanlig komprimert trykkluft.

 

Dessverre medfører et sentralisert oppsett og kompressorrommets design noen kostbare ulemper for produsentene av PET-flasker, spesielt fordi formblåsingstrykket fortsetter å avta.I et sentralisert system kan du bare ha ett trykk, som bestemmes av det høyeste blåsetrykket som trengs.

 

Et desentralisert oppsett er det beste valget for å takle ulike blåsetrykk. Dette vil imidlertid bety at hver desentralisert enhet må være dimensjonert for maksimal strømning for hvert bruksområde. Dette kan igjen føre til svært høye investeringskostnader.

Installasjon av kompressor (PET), sentralisert kompressor

Oppsett for PET-kompressoranlegg

Sentraliserte kontra desentraliserte kompressorinstallasjoner – hvorfor ikke en hybrid løsning?

Nå finnes det også en bedre og rimeligere hybrid løsning: desentralisering av deler av systemet.
Vi kan tilby en installasjon av et hybrid system med en forsterker like ved bruksstedet. Boosterne våre er utformet spesielt for dette bruksområdet.

Tradisjonelle boostere vibrerer for mye og er for høylytte til å installeres i nærheten av blåsemaskinen som former plastflasker. Det betyr at de ikke vil være i samsvar med standardene for lydnivå. I stedet må de plasseres i dyre lydisolerte kompressorrom.

Dette gjelder imidlertid ikke boosterene våre, som er spesielt utformet for produksjon av PET-flasker. Det lyddempende dekslet, en ramme og et sylinderoppsett for å minimere vibrasjoner, gjør at de kan operere med et enestående lavt støynivå og lavest mulig vibrasjonsnivå.

I dette hybride systemet er en PET-kompressor med lavt eller middels trykk plassert i det sentraliserte kompressorrommet, mens boosteren, som genererer det nødvendige høyere trykket på opptil 40 bar, er plassert umiddelbar nærhet av blåsemaskinen som former plastflasker.

Dette fører til at høytrykksluften bare produseres der den trengs, nemlig ved blåsemaskinen som former plastflasker. Alle bruksområder som krever høyt trykk får nøyaktig det trykket de trenger (i stedet for å ha en strøm med høyt trykk som er skreddersydd for bruksområdet med det høyeste trykkbehovet). Alle andre bruksområder, for eksempel vanlig trykkluftsutstyr, får luft med lavere trykk fra kompressorrommet. Dette oppsettet kan redusere kostnadene betraktelig, og starter med reduksjon av høytrykksrør.

Fordelene med et hybrid oppsett

I et hybrid oppsett trenger du ikke meter på meter med dyre rørledninger, fordi høytrykksluften ikke lenger trenger å komme helt fra kompressorrommet. Det alene kan spare deg for mye penger, fordi høytrykksrør for det meste er laget av rustfritt stål – og derfor er svært kostbare. Avhengig av hvor kompressorrommet er plassert, kan disse høytrykksrørene faktisk ende opp med å koste like mye som eller mer enn selve PET-kompressoren!

I tillegg reduserer den hybride tilnærmingen byggekostnadene, fordi du ikke trenger et stort eller et ekstra kompressorrom til booster.

Ved å kombinere en booster med en VSD-kompressor fra Atlas Copcos kan du redusere energiutgiftene med opptil 20 %. I tillegg kan et lavere trykkfall i trykkluftsystemet også bety at du klarer deg med en mindre, billigere kompressor som bruker mindre energi. Det vil åpnebart hjelpe deg med å nå målene for miljø og bærekraft.

Generelt sett kan du redusere de totale eierkostnadene betydelig med dette hybride oppsettet for PET-flaskeanlegg. 

Den totale eierkostnaden for PET-kompressorer

For vanlige kompressorer består den totale eierkostnaden av utgiftene for selve kompressoren, energikostnader og vedlikehold, der energikostnadene utgjør det meste av denne totale kostnaden.

For anlegg som produserer PET-flasker, er det imidlertid litt mer komplisert. Her består den virkelige totale eierkostnaden også av bygge- og installasjonskostnadene, for eksempel kostnadene for høytrykksrørene, og den såkalte «risikofaktoren», som i hovedsak betyr påliteligheten til systemet og kostnadene for nedetid. Jo lavere risikofaktor, desto mindre sannsynlig er det at produksjonen forstyrres og inntekter går tapt.

For Atlas Copcos hybridkonsept ZD Flex, med en ZD-kompressor og booster, er de faktiske totale eierkostnadene ekstra lave fordi de ikke bare reduserer installasjons- og energiutgiftene, men også risikofaktoren. 

Les mer om PET ved å klikke på artiklene nedenfor

Viktigheten av riktig dimensjonering av PET-kompressorer
Viktigheten av riktig dimensjonering av PET-kompressorer
Viktigheten av riktig dimensjonering av PET-kompressorer