Spørsmål vi ofte får om oljefri og klasse 0 - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Spørsmål vi ofte får om oljefri og klasse 0

 
 

Hvilke TÜV-tester er nødvendig kvalifisere seg for ISO 8573-1 KLASSE 0?

Del 2 av testen måler aerosoler og væsker. Testing kan gjøres gjennom metoder for delvis gjennomstrømning (B2) eller full gjennomstrømning (B1) (se nedenfor). Del 5 av testen måler bare damp. Begge deler er nødvendig for å oppnå ISO 8573 KLASSE 0. Dette betyr at alle tre kilder for oljeforurensning – aerosoler, damp og væske – må måles.

Hva den viktige forskjellen mellom testmetodene for delvis gjennomstrømning (B2) og full gjennomstrømning (B1)?

Begge metodene er akseptable for måling av aerosoler og væske i henhold til ISO 8573-1 del 2. B2-metoden retter seg bare mot midten av luftstrømmen. Oljeaerosoler registreres, men olje som klistrer seg til rørveggen (veggflyt) registreres ikke. De fleste kompressorprodusenter foretrekker fremdeles denne mindre strenge metoden. B1-metoden undersøker hele luftstrømmen for å måle både aerosoler og veggflyt. Denne omfattende testmetoden ble brukt på Atlas Copco-serien med oljefrie kompressorer. Likevel har ingen spor av olje blitt påvist i uttaksluftstrømmen.

Kan kompressorer med oljeinnsprøytning med filtre for fjerning av olje levere oljefri luft?

Denne løsningen er ofte kalt "teknisk oljefri luft". Imidlertid er luftkvaliteten med hensyn til oljen suspekt, selv under optimale forhold og med flere trinn for oljefjerning. Med kompressorer med oljeinnsprøytning er det nødvendig å ha luftkjølingsenheter og flere trinn med oljefjerning med flere komponenter bare for å oppnå luftkvalitet som knapt er akseptabel. En feil på enhver av disse komponentene eller utilstrekkelig vedlikehold kan føre til oljeforurensning av en prosess. Med kompressorer med oljeinnsprøytning vil det alltid være en risiko for forurensning og mulighet for alvorlige konsekvenser for virksomheten din.

Hvor mye påvirker omgivelsestemperaturen?

Én faktor som påvirker effektiviteten og renheten til luftsystemer, er temperaturen. Når du bruker kompressorer med oljeinnsprøytning og oljefjerningsfiltre, øker oljeoverskuddet etter filtrering eksponensielt i henhold til temperaturen ved filtreringsgrensesnittet. Hvis omgivelsestemperaturen i kompressorrommet øker til 30 °C, kan kompressorens uttakstemperatur være 40 °C. Da blir oljeoverskuddet 20 ganger så høyt som den angitte verdien. Slike temperaturer er ikke uvanlig selv i kaldere land, der temperaturen i kompressorrommet er vesentlig høyere enn utetemperaturen. Temperaturer fører også til en økning i dampinnholdet i luften, noe som kan bli overført til sluttproduktet. Dessuten forkorter høye temperaturer levetiden til aktive kullfiltre. En temperaturøkning på fra 20 til 40 °C kan redusere levetiden til filteret med opptil 90 %. Enda verre er det at det aktive kullfilteret ikke varsler brukeren når det er mettet. Det vil ganske enkelt la oljen passere til produksjonsprosessene. I Atlas Copcos oljefrie kompressorer påvirkes ikke luftkvaliteten av temperaturen.

Hva med oljeforurensning i omgivelsesluft?

Omgivelsesluften har svært små spor av olje i seg som kommer fra kjøretøyer og industrielle kilder. Oljeinnholdet i forurensede områder overstiger imidlertid vanligvis ikke 0,003 mg/m3. Det er fastslått med tester utført av TÜV nær en fabrikk som bruker kraftig maskiner (inkludert dreiing, maling, sliping og boring). Tung biltrafikk og en søppelforbrenningsovn var i nærheten. Når luften blir sugd inn av en oljefri kompressor, blir dette ekstremt lave nivået av atmosfærisk olje nesten helt vasket bort av kondensatet i mellomkjøleren og etterkjøleren, noe som resulterer i ren og oljefri luft for prosessene dine.