Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Hvordan Henkel CEE i Wien reduserer energikostnadene med 35 %

Henkel Central Eastern Europe (CEE) i Wien har spart energi ved det moderne produksjonsanlegget for vaskemidler ved å etablere tre luftnettverk som mates av kompressorer med forskjellige driftstrykk til forskjellige bruksområder. Henkel CEE, som er basert i Wien i Østerrike er en av de mest vellykkede merkevareselskapene i Øst-Europa. Wien er også hjemmet til en av de mest moderne produksjonsanleggene for vaskemidler, med fokus på produksjon av flytende vaskemidler.

Oljesmurte kompressorer VSD – Drivenhet med variabel hastighet Oljefrie kompressorer

skruekompressorer med oljeinnsprøytning, for eksempel GA 160 med drivenhet med variabel hastighet (VSD), oljefrie ZR/ZT kompressorer og ZA skruekompressorer.

3 forskjellige driftstrykk for kostnadseffektivitet

Fra venstre til høyre: Franz Kriz, Atlas Copco, Christian Weiser og Hannes Dengg, Henkel Østerrike

Fra venstre til høyre: Franz Kriz, Atlas Copco, Christian Weiser og Hannes Dengg, Henkel Østerrike

Ved anlegget varierer behovet for trykkluft avhengig av bruksområdet. For lasting og avlasting av tanktrucker kreves et lavt trykknettverk på 3 bar. Styreluften for å drive enhetene på anleggsområdet krever arbeidstrykk på 7 bar, og et arbeidstrykk på 11 bar brukes for produksjonsområdet til anlegget for strekkformblåsing der PET-flasker lages. På grunn av dette, bestemte Henkel seg for å sette opp 3 trykkluftnettverk med forskjellig driftstrykk for å oppnå energibesparelser og holde kostnadene under kontroll.


VSD reduserer energikostnadene ytterligere med 35 %

Å betjene hele nettverket med 11 bar vil bety bortkastet energi fordi hver reduksjon på 1 bar fører til en energisparing på 7 %.

Di Hannes Dengg , Teknisk leder for Henkel CEE i Wien

Den innovative utformingen for GA, ZR/ZT og ZA kompressorseriene har en drivenhet med variabel hastighet, noe som reduserer energikostnadene ytterligere med opptil 35 % i gjennomsnitt ved å automatisk justere lufttilførselen etter behovet.
Ved anlegget i Wien varierer utgangskoblingene mellom henholdsvis 75 og 315 kW. Når hastighetsstyrte kompressorer brukes i vintermånedene, brukes i tillegg spillvarme fra de luftkjølte kompressorene til å varme opp høystativet. Dette er et bevis på Henkels fokus på bærekraftighet.
Absorpsjonstørkere for kaldluft og trykkluftfiltre sikrer ren og sikker produksjon. Dette er svært viktig i produksjonen av vaskemidler, og klasse 0-sertifiseringen til ZR/ZT og ZA kompressorer betyr null risiko for oljeforurensning av Henkels produkter.

Global aktører, global kompressorservice

Produksjonen er ikke begrenset til anlegget i Wien. Henkel har også anlegg i land i Sentral- og Øst-Europa, inkludert Tyrkia, Serbia, Ungarn og Polen. "Med produksjonsanlegg i ulike land er det viktig å arbeide med en pålitelig partner som leverer pålitelige varer og som støtter oss med generell prosjektutvikling. Atlas Copco er en global aktør innenfor trykkluftteknologi og garanterer konsulentvirksomhet og service på stedet med sin verdensomspennende tilstedeværelse", forklarer Christian Weiser, leder for flytende produksjon hos Henkel CEE.