Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Princes Gate Spring Water i Wales bruker oljefrie ZT luftkompressorer til å sørge for renheten til produktene deres, laget av vann fra naturen

Princes Gate Spring Water har oppnådd produksjonsforbedringer og betraktelig redusert energibruket ved deres Wales-baserte tappefabrikk ved å erstatte sin oljesmurte kompressorinstallasjon med oljefri ZE. Utstyret gir en garantert forsyning av høykvalitetsluft og sørger for renheten til produktene deres, laget av vann fra naturen. Selskapets anlegg i Narberth i Pembrokeshire tapper mineralrikt kildevann filtrert naturlig gjennom det lokale landskapet. Produksjonen trenger en konstant tilførsel på 108 l/s med 7 bars trykkluft av høy kvalitet for å oppfylle kravene til prosesslinjens lavtrykksenheter, for eksempel sylindre, manifolder, fylleutstyr og blekkmaskiner. Alt dette bidrar til en årlig produksjon på 55 millioner flasker med kildevann fra anleggets lokale kilde.

VSD – Drivenhet med variabel hastighet Oljefrie kompressorer Klasse 0 Airnet

I samsvar med Code of Practice for Food Grade Compressed Air (retningslinjer for bruk av trykkluft i næringsmiddelindustrien)

Princes Gate leverer vann på flaske til store engrosforhandlere samt under eget merke til flere store supermarkedkjeder. Alle disse kundene krever at leverandører tilfredsstiller minimumsstandardene til renhet i Code of Practice for Food Grade Compressed Air (retningslinjer for bruk av trykkluft i næringsmiddelindustrien), noe som innebærer å sikre at luften som brukes i produksjonsprosessen, ikke kontamineres med urenheter, vann eller oljer.

Optimal oljefri luftkvalitet og produktrenhet

oljefrie kompressorer (ZT37 VSD og ZT18) med det nye AIRnet-rørledningsnettet ble påvirket av behovet for å sikre optimal luftkvalitet og produktrenhet. Atlas Copcos prosessluft samsvarer med ISO-standard 8573-1(2001) for luftrenhet, og overholder dessuten industristandarden klasse 0, som måler alle de tre typene oljeforurensing: aerosol, damp og væske.

Produksjonsmiljø drar nytte av oljefri luft

Kompressoroppgraderingen hos Princes Gate var ikke bare påvirket av behovet for garantert, 100 % oljefri luft, men også av de andre fordelene man ville oppnå i produksjonsmiljøet, som lavere støynivåer i produksjonen og eliminering av tidsbruk og kostnader forbundet med avhending av oljekondensat. I tillegg har Atlas Copcos VSD kompressorer (frekvensstyring) en integrert frekvensomformerfunksjon som varierer drivmotorens hastighet i eksakt proporsjon til endringene i trykkluftetterspørselen. Denne minimaliseringen av energibruket ga en energikostnadsreduksjon på inntil 35 %.
Nettoeffekten av forbedringene i produksjonsprosessene har satt ledergruppen hos Princes Gate i stand til å legge strategier for å øke selskapets årlige produksjon til 70 millioner flasker og utvide detaljsalgsegmentet betraktelig.

Atlas Copco utstyret har vist seg å være svært effektivt. Det produserer den 100 % oljefrie, tørre høykvalitetsluften som vi trenger, og er svært pålitelig. Fra vårt synspunkt var installasjonen av kompressoranlegget svært profesjonelt utført, og vi vil ikke nøle med å anbefale Atlas Copcos utstyr til andre selskaper.

Endaf Edwards , Princes Gates driftssjef