Princes Gate Spring Water i Wales bruker oljefrie ZT luftkompressorer til å sørge for renheten til produktene deres, laget av vann fra naturen - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Princes Gate Spring Water i Wales bruker oljefrie ZT luftkompressorer til å sørge for renheten til produktene deres, laget av vann fra naturen

Princes Gate Spring Water har oppnådd produksjonsforbedringer og betraktelig redusert energibruket ved deres Wales-baserte tappefabrikk ved å erstatte sin oljesmurte kompressorinstallasjon med oljefri ZE. Utstyret gir en garantert forsyning av høykvalitetsluft og sørger for renheten til produktene deres, laget av vann fra naturen. Selskapets anlegg i Narberth i Pembrokeshire tapper mineralrikt kildevann filtrert naturlig gjennom det lokale landskapet. Produksjonen trenger en konstant tilførsel på 108 l/s med 7 bars trykkluft av høy kvalitet for å oppfylle kravene til prosesslinjens lavtrykksenheter, for eksempel sylindre, manifolder, fylleutstyr og blekkmaskiner. Alt dette bidrar til en årlig produksjon på 55 millioner flasker med kildevann fra anleggets lokale kilde.

VSD – Drivenhet med variabel hastighet Oljefrie kompressorer Klasse 0 Airnet

I samsvar med Code of Practice for Food Grade Compressed Air (retningslinjer for bruk av trykkluft i næringsmiddelindustrien)

Princes Gate leverer vann på flaske til store engrosforhandlere samt under eget merke til flere store supermarkedkjeder. Alle disse kundene krever at leverandører tilfredsstiller minimumsstandardene til renhet i Code of Practice for Food Grade Compressed Air (retningslinjer for bruk av trykkluft i næringsmiddelindustrien), noe som innebærer å sikre at luften som brukes i produksjonsprosessen, ikke kontamineres med urenheter, vann eller oljer.

Optimal oljefri luftkvalitet og produktrenhet

oljefrie kompressorer (ZT37 VSD og ZT18) med det nye AIRnet-rørledningsnettet ble påvirket av behovet for å sikre optimal luftkvalitet og produktrenhet. Atlas Copcos prosessluft samsvarer med ISO-standard 8573-1(2001) for luftrenhet, og overholder dessuten industristandarden klasse 0, som måler alle de tre typene oljeforurensing: aerosol, damp og væske.

Produksjonsmiljø drar nytte av oljefri luft

Kompressoroppgraderingen hos Princes Gate var ikke bare påvirket av behovet for garantert, 100 % oljefri luft, men også av de andre fordelene man ville oppnå i produksjonsmiljøet, som lavere støynivåer i produksjonen og eliminering av tidsbruk og kostnader forbundet med avhending av oljekondensat. I tillegg har Atlas Copcos VSD kompressorer (frekvensstyring) en integrert frekvensomformerfunksjon som varierer drivmotorens hastighet i eksakt proporsjon til endringene i trykkluftetterspørselen. Denne minimaliseringen av energibruket ga en energikostnadsreduksjon på inntil 35 %.
Nettoeffekten av forbedringene i produksjonsprosessene har satt ledergruppen hos Princes Gate i stand til å legge strategier for å øke selskapets årlige produksjon til 70 millioner flasker og utvide detaljsalgsegmentet betraktelig.

Atlas Copco utstyret har vist seg å være svært effektivt. Det produserer den 100 % oljefrie, tørre høykvalitetsluften som vi trenger, og er svært pålitelig. Fra vårt synspunkt var installasjonen av kompressoranlegget svært profesjonelt utført, og vi vil ikke nøle med å anbefale Atlas Copcos utstyr til andre selskaper.

Endaf Edwards , Princes Gates driftssjef