Atlas Copcos ZB VSD sentrifugalblåsere forsyner dype sedimenteringstanker med trykkluft - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Atlas Copcos ZB VSD sentrifugalblåsere forsyner dype sedimenteringstanker med trykkluft

Hvis du kunne se 8,5 m ned i den mørke dypet av de biologiske behandlingstankene, vil du se tre ZB 130 VSD sentrifugalblåsere og to eldre ettrinns skruekompressorer som innfører trykkluft – og driver den biologiske renseprosessen av tankens innhold.

Centrifugal Turbocompressors Blåsere Sentrifugalkompressor Klasse 0

Energisk intensiv prosess

Men dette er en svært energikrevende prosess – spesielt med tanke på at tankene er dobbelt så dype som normalt. Hvert år behandler anlegget et gjennomsnitt på mellom 6,5 og 7 millioner m3 kloakkvann, en prosess som står for 40 % av hele anleggets energiforbruk.

En investering i energieffektivitet og enkelt vedlikehold

Trykkluften som trengs i den biologiske prosessen, ble tidligere levert av fem enkelttrinns skruekompressorer. Da disse eldre kompressorene trengte en total overhaling til en stor kostnad, begynte søket etter en ny energieffektiv løsning. Sentrifugalblåsere med magnetlagre ble funnet å være den beste løsningen, fordi et relativt høyt trykk er nødvendig på grunn av den store dybden i tankene. "Vi er i stand til å produsere høyere trykk med sentrifugalblåserne enn vi tidligere kunne med skruekompressorene," forklarer Schweinforth. "Vi har gått til innkjøp av de nye blåserne med et mål om at maskinene skal oppnå større energieffektivitet og enklere vedlikehold," sier anleggsdirektør Karl-Heinz Schröder.

Nå som vi bruker sentrifugalblåsere fra Atlas Copco, sparer vi ca. 15 000 euro hvert år på vedlikehold, energi- og ressursbruk sammenlignet med skruekompressorer.

Karl-Heinz Schröder , Anleggsleder

Oljefri trykkluft etter behov

ZB VSD blåserinstallasjon i Putzhagen

De tre hastighetsregulerte sentrifugalblåserne genererer mellom 2500 og 7500 Nm³ med oljefri trykkluft per time avhengig av mengden kloakkvann og forurensing. Interaksjonen styres av ES 130 hovedstyringssystemet fra Atlas Copco. Prosesstyringssystemet avgjør luftbehovet basert på oksygeninnholdet inne i tankene. "For øyeblikket bruker vi fremdeles en regulator med konstant trykk," sier Schröder. "Vårt neste mål er å optimalisere reguleringsprosessen og integrere en regulator med justerbart trykk. Frem til nå har vi sløst bort masse energi på å operere mot lukkede portventiler med et konstant trykk på 1020 millibar. Med en regulator med justerbart trykk på plass er alle åtte portventilene koblet sammen, og trykket kan justeres etter behovet, noe som gjør at vi kan redusere mengden trykk som brukes.