Northumbrian Water velger energieffektiv ZS-skrueblåser - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Northumbrian Water velger energieffektiv ZS-skrueblåser

Northumbrian Water, en ledende leverandør av tjenester innen vann og avløp i det nordøstlige England, har valgt ZS skrueblåserteknologi fra Atlas Copco til å bidra til å redusere energiforbruket og minimere vedlikeholdskostnadene ved sitt kloakkrenseanlegg i Newton Aycliffe i County Durham.

ZS-skrueblåsere utenfor installasjon_Northumbrian Water
Selskapet, som tidligere har blitt tildelt priser som Queens Award for Enterprise for bærekraftig utvikling og årets vannselskap, trenger en konstant, pålitelig tilførsel av luft på omtrent 480 mbar for aerobisk behandling av avløpsvann ved anlegget i Newton Aycliffe. Denne prosessen benytter bakterier til å bryte opp avfallspartikler og krever store mengder luft blåst inn i ventilasjonstanker for å opprettholde det ønskede nivået av oppløst oksygen i oppdemmingssystemet for avløpsvannet – en biologisk prosess som vanligvis bruker opptil 70 % av energien som forbrukes på anlegget. Det er en holdningsendring innen vannindustrien om at det mye brukte designprinsippet i lobeblåsere ikke lenger oppfyller dagens behov om lave karbonutslipp, og at operatører kan dra vesentlig nytte av energibesparelser ved å bytte ut konvensjonelt lobeutstyr til fordel for innovativ skrueteknologi.

ZS skrueblåserne fra Atlas Copco bidro til at vi forbedret energiforbruket med 20 %, så vi bestemte oss for å skifte ut alle de konvensjonelle bladblåserne våre med skrueblåsere fra Atlas Copco.

Alan Harle , Ingeniør fra Northumbrian Water som gjennomførte sammenligningstestene.

Sammenlignende ytelsestest mellom skrue og blad

Northumbrian Water ventilasjonsbasseng
Northumbrian Water bestemte seg for å bytte ut én bladblåser med Atlas Copcos ZS skrueblåserteknologi. Etter installasjonen av den nye ZS-blåseren utførte Northumbrian Water en sammenlignende ytelsestest mellom de eksisterende bladblåserne og Atlas Copcos ZS-teknologi. Den avslørte at den eksisterende bladblåseren brukte omtrent 19 % mer energi for den samme effekten. Basert på disse testresultatene og kontinuerlige pålitelighetsproblemer med bladblåsere ble det bestemt å skifte ut enda en bladblåser med en Atlas Copco ZS90 VSD oljefri roterende skrueblåser med lavt trykk. Blåserenheten omfatter en komplett pakke basert på et enkelt innebygget prinsipp: Presisjonsregisterdrev opprettholder ørlite klaring mellom to inngripende skrueelementer som aldri kommer i kontakt. Det er ikke nødvendig med smøring i kompresjonskammeret, og spesialutformede tetninger hindrer at rotorlagerolje trenger inn i kompresjonskammeret. Inntaksluften komprimeres mellom rotorene og rotorhusene, og oljefri luft uten trykksvingninger på omtrent 480 mbar leveres ved en utmatingshastighet på 4000 m3/t, avhengig av prosesskravene.

Overbevisende resultater: bladteknologien skiftet ut over hele kundeområdet

Northumbrian Water har nå sendt Atlas Copco en tredje bestilling for å bytte ut de resterende to bladblåserenhetene installert ved behandlingsanlegget for avløpsvann i Newton Aycliffe med to ZS 90 skrueblåsere. Alan Harle, ingeniøren ved Northumbrian Water som gjennomførte den sammenlignende testen, sier: «Fra et driftsperspektiv har Atlas Copcos ZS-blåsere vist god ytelse, spesielt sammenlignet med de allerede eksisterende blåserne, og vi er svært fornøyd med forbedringen på 20 % som vi allerede har sett. At NWL har valgt å erstatte alle blåserne med enheter fra Atlas Copco, taler sitt tydelige språk.»

Blåsere Klasse 0 Kompressorteknikk Oljefrie Roterende skrue Oljefri luft Smarte luftløsninger Behandling av avløpsvann Kompressorteknikk