ZS VSD skrueblåser gir mer effektiv behandling av kloakk - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

ZS VSD skrueblåser gir mer effektiv behandling av kloakk

I installasjonen med behandling av sivevann ved avfallshåndteringssenteret i Münster forsyner ZS VSD oljefri skrueblåser fra Atlas Copco aerobiske bakterier med luft.

Blåsere Klasse 0 Kompressorteknikk Oljefrie Roterende skrue Smarte luftløsninger Behandling av avløpsvann Kompressorteknikk

ZS VSD skrueblåser forsyner bakterier med oljefri luft

Kloakkbehandlingsanlegg i Münster, Tyskland
Teknologien med lavt vedlikeholdsbehov og den integrerte frekvensomformeren ble den avgjørende faktoren for å bruke den energieffektive ZS 55+ VSD. Installasjonen har behandlet sivevann fra to sentrale søppelfyllinger, hvor én av disse fortsatt er i drift, i 15 år. «En av to søppelfyllinger er allerede stengt», forklarer driftsansvarlig Christian Lüke. «Men vann vil fortsatt sive gjennom i lang tid, noe som er nødvendig for at vi skal kunne behandle hovedbehandlingsanlegget for kloakk, før den endelige rensingen».Husholdningavfall som er avhendet her, inneholder flere tiårs mengder med medisiner, halvtomme beholdere etter oljeskift hjemme eller malingsrester, til tross for avfallssortering.«Visse ingredienser finner etter hvert veien inn, til tross for den beste innsatsen med avfallssortering», sier Lüke.

«Jeg kan ikke lukte noe som helst her», kommenterer besøkende som går inn i installasjonen for behandling av sivevann ved avfallshåndteringssenteret i Münster.

visitors of the plant

Overflødig driftstrykk opptil 1,2 bar

Serien av oljefrie ZS skrueblåsere er konstruert for volumstrømmer fra rundt 250 til like under 4600 m3/t og overflødig driftstrykk opptil 1,2 bar. Den integrerte turtallsreguleringen (drivenhet med variabel hastighet, VSD) som er montert i maskinen i Münster, justeres automatisk til det nøyaktige gjeldende luftkravet. Hastighetene på de gamle blåserne kunne bare reguleres med eksterne frekvensomformere. ZS 55+ produserer volumstrømmer på opptil 1680 m3/t og passer til trykkøkninger mellom 0,3 og 1,2 bar. Du kan se det sølete brune vannet fra broene over bassengene. Kloakkanleggbassengene hvor sivevannet pumpes inn først, er seks til sju meter dype. Münster bruker den energibesparende prosessen med oppstrøms denitrifisering. Dette gjøres i den første femtedelen av bassenget hvor anaerobe bakterier er aktive og ikke trenger oksygen. Kloakkvannet strømmer over et overløp inn i luftede nitrifiseringen. Det nominelle trykket for lufting er ca. 0,86 bar. "Vi trenger 0,6 til 0,7 bar bare for å kompensere for trykket i vannsøylen", forklarer Rasch, "og ekstra 0,2 bar for å pumpe opp membranene på lufterørene". I mellomtiden fungerer Atlas Copcos ZS VSD skrueblåser permanent i installasjonen. En av de to lobeblåserne blir slått på hvis det er et stort luftbehov. Den tredje blåseren brukes som en reserve og betjenes vekselvis med den andre gamle enheten.

Fordelene med drivenhet med variabel hastighet

Lüke Müster

Direkte drift og integrert frekvensomformer var den avgjørende faktoren, sa Christian Lüke om avgjørelsen om kjøp av ZS 55+ VSD når én av de tre gamle rotorstempelblåserne hadde kostbare motorskader.

Christian Lüke , Leder av renseanlegget for avløpsvann i Münster, Tyskland

«Disse gamle maskinene krever mer vedlikehold på grunn av kilereimdriften mellom motor og gir enn Atlas Copcos skrueblåser der motoren og kompressorelementet danner én enhet», sier Lüke. Motoren med variabelt turtall og skruelementet er flensmontert direkte på drevhuset. «Bakterier kan overleve i maksimalt en halv dag uten lufting», påpeker ingeniøren, «så vi må være sikre på at blåseren virker absolutt pålitelig». Den nye kompressoren tilfredsstiller dette kravet, noe som sikrer en uavbrutt tilførsel av oljefri trykkluft.