Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Energieffektiv

Et neglisjerbart trykkfall betyr så å si ikke noe tap av effekt. Det legger ingen ekstra belastning på kompressoren din, slik at du unngår ekstra energi- eller vedlikeholdskostnader.

Enkel installasjon

HD- og TD-etterkjølere er raske å installere

Høy pålitelighet

HD- og TD-etterkjølere er laget utelukkende av rustfritt materiale og har lang levetid med pålitelig drift

Minimalt vedlikehold

Du kan enkelt demontere etterkjølerne for rengjøring

Optimal beskyttelse

Vår etterkjølere er pålitelige, krever minimalt vedlikehold og beskytter deg mot de kostbare virkningene av vann i trykkluftsystemet.

 • Vannkjølte HD-etterkjølere bruker en rekke rør av rustfritt stål til å kjøle luften
 • Luftkjølte TD-etterkjølere har et blokkjøleelement av aluminium
 • Begge kombinerer høy kjøleeffekt med lavt energiforbruk og sikrer at luften holder en temperatur som er egnet for de fleste typer lufttørkere.

  Les mer om våre luftbehandlingsprodukter

  Tekniske spesifikasjoner for HD og TD

  FAD-kapasitet

  28,88 m³/h - 5 757,94 m³/h

  Arbeidstrykk

  10,5 bar(e) - 20 bar(e)