Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Power Equipment
Løsninger
Produkter
Power Equipment
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Produkter
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Atlas Copco Rental
Løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Løsninger
Products
Compressors
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Products
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Compressors
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Compressors

Sikkerhetssjekkliste for arbeid med slipeoppgaver

Denne artikkelen gir deg en kort veiledning for sikker drift ved bruk av slipemaskiner.
Vi forstår betydningen av et trygt arbeidsmiljø, og hvordan opplæring er det første trinnet mot en sikker betjening av alle typer maskiner.
Sliping er en jobb som må tas på alvor da den kan utgjøre en trussel for helsen vår. Utstyret som brukes på jobb, må håndteres riktig, og selve slipesituasjonen må behandles med respekt. Kreftene som er involvert, kan være farlige hvis det tas lett på sikkerheten. Operatøren bør alltid være ekstra forsiktig.

Her er sjekklisten som en bruker bør vurdere før arbeidet starter:


✔ Kontroller verktøyets frie hastighet, slik at det ikke kan rotere raskere enn det maksimale turtallet som er angitt på hjulet.
✔ Bruk en verneskjerm når du sliper med en slipeskive. Bruk slipeskive av riktig størrelse slik at slipeskivens rotasjonshastighet (i o/min) ikke overskrides.
✔ Kontroller at slipeskiven ikke er sprukket eller skadet på annen måte.
✔ Kontroller at de riktige flensene brukes, at de er festet ordentlig og er jevne uten spor av skarpe kanter eller grat.
✔ Bruk verneklær eller annet tilgjengelig sikkerhetsutstyr som vernebriller, hørselsvern, hansker, hjelmer, masker osv.
✔ Testkjør i et trygt, lukket område, f.eks. under arbeidsbenken.
✔ Sørg for at verktøy vedlikeholdes regelmessig.
✔ Les alltid nasjonale og internasjonale standarder og forskrifter om sikkerhet.

Alltid husk at det er bedre å forebygge enn å helbrede. Det å iverksette nøyaktige forebyggende tiltak kan hjelpe deg med å avverge ulykker på jobb.
Slip trygt!
Les mer om sliping og sikkerhetstiltak her.