Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Ľudský faktor

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Ľudský faktor

Zlepšovanie montážnych liniek pomocou inteligentných nástrojov so zameraním na operátorov
Spoločnosť Atlas Copco sa dlhodobo a úspešne venuje poskytovaniu účinných a ergonomických nástrojov pre operátorov. Tieto skúsenosti spoločnosť využila aj pri navrhovaní nástrojov pre továrne zajtrajška. Jedným z najväčších problémov, s ktorými sa dnes výrobné závody musia vyrovnať, je udržanie si primerane vyškolených zamestnancov. Prispôsobenie na viacero nových výrobných liniek si vyžaduje vyškolenie starého aj nového personálu pre potreby procesu výroby. To si vyžaduje čas a spôsobuje to zraniteľnosť podnikania v prípade výrazných zmien pracovnej sily. Okrem toho je čoraz náročnejšie získať nových zručných pracovníkov na pokročilú prácu vo výrobe.

Výzvy

Zaistenie pokračujúcej konkurencieschopnosti si vyžaduje neustále zmeny vo výrobe. To znamená, že musíte investovať čas a peniaze aj do odbornej prípravy zamestnancov, aby ste mohli vyrábať produkty v tej najvyššej možnej kvalite. Môže to byť veľmi nákladné.
Jedným z osvedčených riešení je spojiť skúsených operátorov s tými menej skúsenými, aby sa stali ich mentormi a v prípade potreby im pomohli. Vzhľadom na zmenšujúci sa počet pracovníkov a ich rozloženie po prevádzke to často nie je realistický prístup. Ideálne je zaistiť, aby operátori vykonávali svoju prácu správne bez odbornej prípravy.

Príležitosti

Vďaka koncepcii Inteligentnej prepojenej montáže od spoločnosti Atlas Copco zaistíte, aby všetky záležitosti súvisiace s odbornou prípravou a náborom boli jednoduchšie než kedykoľvek v minulosti. V rámci tejto štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorú označujeme ako Industry 4.0, pozorujeme nárast výskytu inteligentných, navzájom prepojených montážnych liniek.
Inteligentné nástroje dokážu podporiť vašich operátorov registrovaním kazov a chýb a poskytnutím navádzania operátorovi pri ich odstraňovaní. Vďaka tomu sa na odbornú prípravu zamestnancov nemusí vynakladať toľko času a finančných prostriedkov, pretože majú pri práci neustále k dispozícii navádzanie v reálnom čase. Platí to nielen pre nových zamestnancov, ale aj v prípade presunu skúsených operátorov na nové výrobné linky.
Jeden z popredných výrobcov automobilov zistil, že zavedením navádzania operátora môže pri zavádzaní nových modelov znížiť čas a náklady na odbornú prípravu o 30 %. Priame pokyny a neustále korekcie sú len niektoré z výhod koncepcie inteligentnej prepojenej montáže od spoločnosti Atlas Copco.

Riešenie ľudských problémov pomocou koncepcie inteligentnej prepojenej montáže od spoločnosti Atlas Copco

Všetky nástroje majú priamo zabudovanú funkciu spätnej väzby pre operátora. To operátorom umožňuje overiť si, či dosiahli požadovaný výsledok, alebo odstrániť prípadné chyby. Nástroje a ich pripojené systémy sú navrhnuté tak, aby sa jednoducho a intuitívne používali, vďaka čomu si odborná príprava na ich používanie nevyžaduje toľko času.
Nástroje od spoločnosti Atlas Copco sú vybavené riešením TurboTight® na zvýšenie ergonomiky pre operátorov. Tento riadiaci algoritmus umožňuje nástroji absorbovať pôsobenie reakčných síl uťahovania a výrazne uľahčí prácu operátora, skráti časy cyklov a zlepší flexibilitu.
Vďaka navádzaniu operátora získa personál priame pokyny s ilustráciami a textom na obrazovke, čím sa redukuje množstvo rozhodnutí, ktoré musia operátori prijať. Vďaka nepretržitým pokynom môže operátor pracovať efektívne, vyhýbať sa chybám a znižujú sa nároky na odbornú prípravu. Ľahká, ergonomická a bezkáblová konštrukcia nástrojov od spoločnosti Atlas Copco výrazne znižuje riziko zranení operátorov a poškodenia vybavenia, preto sú inteligentné nástroje medzi operátormi veľmi obľúbené Tieto druhy inteligentných, integrovaných riešení definujú užitočnosť koncepcie inteligentnej prepojenej montáže

Zhrnutie
V rámci vylepšenia výrobného závodu a krokov k realizácii koncepcie Industry 4.0 je mimoriadne dôležité zamerať sa na operátorov a ich pracovné prostredie. Pri zavádzaní riešení v rámci koncepcie inteligentnej prepojenej montáže, akými sú napríklad inteligentné nástroje, nielenže získate výhodu vo výrobe, ale budete schopní rýchlo vyškoliť nových pracovníkov alebo podľa potreby presunúť skúsených operátorov na nové výrobné linky.

Inteligentná prepojená montáž je koncept spoločnosti Atlas Copco na podporu realizácie koncepcie Industry 4.0 – reality, kde sa technológia jednoducho používa a rýchlo prináša hodnotu

Zistite viac o inteligentnej prepojenej montáži a koncepcii Industry 4.0 – KLIKNITE NIŽŠIE