Aplikácia prípravu na vypĺňanie medzier

Zistite viac o našich riešeniach dávkovania výplní medzier pri montáži akumulátorov

Kontaktujte našich odborníkov

Výzvy pri aplikácii výplní medzier:

Riadenie teploty je základnou úlohou pri výrobe akumulátorov. Vysokonapäťové články akumulátorov musia pracovať v rámci špecifického teplotného rozsahu, aby sa zachovala ich výkonnosť a zabránilo sa prehriatiu. Z tohto dôvodu sa používa tepelne vodivá pasta. Kvôli zaručeniu plnej tepelnej vodivosti je však rozhodujúce, aby sa dosiahol výsledok bez obsahu bublín. Je to výzva, pretože kvapalný materiál výplní medzier sa aplikuje vo veľkých objemoch. Okrem toho, materiál je veľmi abrazívny a môže spôsobiť rýchle opotrebovanie zariadenia.

Naše riešenia aplikácií výplní medzier:

Produktový rad SCA spoločnosti Atlas Copco ponúka technológiu presného dávkovania a systémové komponenty, ktoré sú navrhnuté tak, aby zvládli vysoký objem abrazívnych materiálov na vysokej úrovni produktivity. Zaručujeme veľmi presnú aplikáciu materiálu optimalizovaným spôsobom zabraňujúcim vzniku vzduchových vreciek. Obrazovým 3D skenovaním zásobníka akumulátorov dokážeme určiť presné množstvo potrebného materiálu. Takto sa šetrí drahý materiál. Pomocou systémov monitorovania kvality in-line dokážeme okamžite zistiť chyby dávkovania v šírke, polohe a kontinuite kvapiek. Takto sa znižujú vaše náklady na zabezpečenie kvality.

Vaše výhody:

Výsledok bez bublín

Zaručenie úplného kontaktu a vodivosti prostredníctvom technológie presného dávkovania

Prevádzkyschopnosť

Manipulácia s veľkými objemami s vysokými prietokmi s komponentami s vysokou trvanlivosťou

Kontrola kvality in-line

Okamžité zistenie chýb v dávkovaní a zníženie vašich nákladov na zabezpečenie kvality

Ďalšie informácie o našich výrobkoch a službách:

Ďalšie riešenia spojov pre elektromobilitu: