Riešenia samodierovacieho nitovania

Ponúkame tie správne riešenia na projekty a použitia pri znižovaní hmotnosti

Samodierovacie nitovanie

Táto inovatívna spojovacia technológia s použitím nitovacieho zariadenia a nitov Henrob ponúka jedinečnú schopnosť rýchlo a spoľahlivo upevniť hliník a iné materiály pomocou pevných, bezpečných, samočinne utesnených spojov. Táto technológia nahrádza predvŕtavanie alebo prerážanie otvorov a bodové zváranie a zabezpečuje čistejšie výrobné prostredie.

Prinášame pokročilé nitovacie systémy, ktoré umožňujú spájať rôzne materiály vrátane tenkých plechov z veľmi pevnej ocele, hliníka, plastu a kompozitných materiálov. Pokiaľ ide o aplikácie, ktoré vyžadujú spájanie lepidlom, nitovanie pomocou samodierovania prináša výhodu v zaistení bezpečného spoja a zároveň poskytuje lepidlu čas na vytvrdzovanie a vytvorenie tesného spojenia.

Celý proces sa začína správnym a rýchlym vývojom spojov, ktorého súčasťou je testovanie pevnosti a integrity na optimalizáciu nitovacích spojov, čo najlepšie vyhovujú aplikácii a zabezpečujú požadovaný výsledok.