Produktivita a rýchlosť procesu

Výhodou viachriadeľových systémov je rýchlosť procesu. Všetky utiahnutia sa dokončia po jednom spustení v porovnaní s jednohriadeľovým uťahovaním s ďalšími posunmi. Výhodu rýchlosti procesu poskytujú aj poloautomatické stanice, pretože umožňujú operátorovi pokračovať v práci na ďalších úlohách alebo procesoch, kým stanica dokončí proces a vráti sa do východiskovej polohy, kde čaká na ďalší proces.

Flexibilita a dosiahnutie rovnováhy linky

Spoločnosť Atlas Copco pri konštrukcii poloautomatických staníc vždy zohľadňuje poznatky o dnešných potrebách dosiahnutia rovnováhy linky. Najdôležitejšie sú úvahy o požiadavkách na montáž rôznych dielov a zmeny výrobnej kapacity.

Prevádzkyschopnosť a optimalizácia

Redukovaná mechanická automatizácia a robustná konštrukcia zabezpečia optimálnu prevádzkyschopnosť a efektivitu výroby. Konštrukcia hriadeľov, ktorá zjednodušuje vykonávanie plánovanej preventívnej údržby, podporuje rýchly servis. Trvalo vás zabezpečujeme prostredníctvom našej dobre vybudovanej organizácie lokálnej podpory, dobre dostupných náhradných dielov a jednoducho dostupných aplikačných skúseností z našich aplikačných stredísk a projektovej organizácie.

Vyberte si to najlepšie montážne riešenie podľa svojich potrieb

Zlepšite svoj proces

Zistite viac o: