Den största serietillverkade hydraulhammaren har gjort sin debut i en delstatshuvudstad i Brisbane, Australien

En enorm produktionsökning

Jim Dupuis, VD och ägare av Earthmoving Contractors Pty Ltd (EMC), ett expertföretag inom källar- och civila utgrävningar, skrev historia i år när de blev det första företaget i Queensland som mottog den nya Atlas Copco HB10000 (10T) hydraulhammaren. Samtidigt blev de det första företaget i Australien som använder en hammare av liknande dimensioner för omfattande utgrävningsarbeten i innerstaden. EMC har under flera år utvecklat ett starkt anseende på marknaden för storskaliga källarutgrävningar i Queensland. De upplever en stark efterfrågan på sina tjänster från ett stort antal höghusutvecklare i Brisbane-området.

Jim Dupuis delar sina erfarenheter av Atlas Copco HB 10000

EMC använder den första HB 10000 hydraulhammaren för omfattande utgrävningsarbeten i innerstaden.

För att möta den ökade efterfrågan på EMC:s tjänster, har BA Equipment Group:s delstatschef Rob Guerin och Atlas Copco Australiens regionala försäljningschef Alex Bennett tillsammans med EMC kommit överens om viktiga prestandaindikatorer för Atlas Copco HB 10000-hammaren i syfte att bedöma dess effekt, produktion, buller- och vibrationsnivåer under test. Hammaren levererades och driftsattes i Fortitude Valley, Brisbane i juni 2016 och testet kunde påbörjas. Det utfördes av EMC:s VD Jim Dupuis. ”HB 10000 bryter mer än dubbelt så mycket som vår befintliga 7-tonshammare HB 7000”, berättade Jim Dupuis. Han beskrev sin förvåning över de låga ljudnivåerna och hur bekvämt det var att driva en så stor och kraftfull hammare. Vibrationsnivåerna uppmättes med hjälp av kalibrerad vibrationsövervakningsutrustning. Två typer av monitorer användes för att säkerställa att inga felaktiga eller motstridiga avläsningar gjordes. Vibrationsnivåerna hamnade inom de angivna parametrarna. Jim förklarade att detta var avgörande då grävningsplatsen ligger intill en kulturminnesmärkt byggnad. Även produktiviteten testades. EMC markerade ett 10 m3 stycke av Brisbanes hårdaste sten (”Brisbane Tuff”) och gick på högvarv med sin 7-tonshammare, som avslutade arbetena på 10 minuter. Testet upprepades med Atlas Copco HB10000 10-tonsspett. Detta avslutade arbetena på 5 minuter.

“Multiplicera detta med en timme, dag, vecka, månad eller ett år och lägg märke till den enorma produktionsökningen.”

Jim Dupuis , VD och ägare av EMC

Alla provkriterier var uppfyllda och Jim meddelade att han såg fram emot att bli Queenslands första ägare av Atlas Copco HB 10000. EMC sysselsätter ett team av yrkesutbildade och erfarna operatörer och anläggningspersonal för att komplettera investeringarna inom deras marknadsledande höga produktion med Atlas Copcos hydraulspett och tillbehör. Jim ägnar också tid åt att utbilda EMC-teamet för att säkerställa att deras investeringar i världens mest produktiva utrustning utnyttjas maximalt. Med sina investeringar i Atlas Copco HB7000 (7T) blev EMC redan år 2011 pionjär som användare av stora spett vid källarutgrävningar i Queensland. Sedan dess har EMC sett hur efterfrågan på deras företagstjänster vuxit avsevärt. Därigenom uppstår behovet att genomföra fler utgrävningsuppdrag på kortare tid.

Quarrying Hydraulic Breakers Rock excavation Demolition Mining Tunneling Application Story