Framåttänkande

Välkommen till Portable Energy

Framåttänkande

Upptäck Portable Energy-divisionens sortiment: luftkompressorer, generatorer, belysningsmaster och pumpar

Portable Energys portfölj: luftkompressorer, generatorer, belysningsmaster och pumpar.

Vårt affärsområde med portabla kompressorer, generatorer, pumpar och belysningsmaster heter Portable Energy Det är ett enkelt och beskrivande namn som visar vad vi gör och vad vi står för. Det är till oss på Portable Energy du ska vända dig när du behöver enkel och direkt eltillförsel till din arbetsplats.

Som avdelning har vi en enkel strategi. Först och främst fokuserar vi på att tillhandahålla effektiva produkter. Vi strävar efter att utveckla produkter som är bättre för dig och bättre för miljön. Produkterna ska även vara enkla att ta med till din arbetsplats. Därför fokuserar vi starkt på att tillverka produkter som är mindre och lättare, och har funktioner som gör dem lätta att flytta.

Vi har en strukturerad inställning till innovation, och allt går ut på att tänka nytt och skapa värde för dig.

Hör av dig så pratar vi om det!

Vad som skiljer oss från mängden

Är alla portabla kompressorer, generatorer, belysningstorn och pumpar tillverkade på samma sätt? Låt oss ta en titt på vad som gör Portable Energy annorlunda och våra viktigaste särskiljande egenskaper.

Våra senaste produktinnovationer

Vår innovationstidslinje

Generatorer Belysningsmaster Mobila luftkompressorer Länspumpar Portabla dieseldrivna boosters och Specialty Air