Sommartips för mobila kompressorer

Se till att din kompressor är förberedd i takt med att årstiderna växlar och varma temperaturer börjar göra avtryck på väderprognoserna. Här är några praktiska tips för smidig och effektiv drift när kvicksilvret börjar stiga.​

Hämta PDF

1. Rengör enheten. Kylare och radiatorer bör rengöras med vatten och rengöringsmedel.


2. Kontrollera kylarvätskan så att den är i optimal kondition. Kontrollera både kvalitet och kvantitet.


3. Byt luftfilter innan sommarsäsongen börjar.


4. Byt även oljefiltren. Oljans kvalitet försämras vid högre temperaturer och avlagringar fastnar i filtret.


5. Byt olja innan värmen kommer. Använd olja som är lämplig för höga temperaturer, t.ex. Paroil S Xtreme och Paroil Extra. Fyll på lagom – varken för lite eller för mycket


6. Kontrollera att det inte finns några hinder – handskar, böcker, verktyg, etc. – i enheten. De begränsar luftflödet. Lösa paneler eller ljuddämpningsmaterial ska sättas tillbaka på plats.