Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Paroil E, Paroil Extra, Paroil E Mission Green

Motorolja

Motoroljorna Paroil är framtagna, godkända och rekommenderade av våra motorleverantörer. Atlas Copcos oljor garanterar att motorerna i dina byggnadsmaskiner fortsätter att fungera utan problem mellan serviceintervallen.

+46 8 743 97 00

Balanserad sammansättning

Släpper effektivt ut överskottsvärmen, samtidigt som ett utmärkt skydd av rörytan bibehålls för att begränsa oljeförbrukningen.

Högkvalitativa smörjande tillsatser

Förlängda oljebytesintervall utan förlust av prestanda. Mindre tid och pengar spenderas på att byta olja. Minskade driftskostnader utan kompromisser.

Kompatibel med emissisonssystem

För att överensstämma med utsläppsreglerna finns det alltid ett alternativ i vår portfölj som är kompatibel med din övriga dieseldrivna utrustning.

Välj rätt smörjmedel

Alla typer av maskiner kräver ett specifikt smörjmedel – och det är inte allt. För att uppnå maximal drifttid och livslängd samt maximala prestanda för utrustningen beror valet av smörjmedel också på tillämpning, omgivningsförhållanden, flödesmönster och underhållsintervall.

web only
Motoroljematris