Motorolja - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Energiteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Paroil E, Paroil Extra, Paroil E Mission Green

Motorolja

Motoroljorna Paroil är framtagna, godkända och rekommenderade av våra motorleverantörer. Atlas Copcos oljor garanterar att motorerna i dina byggnadsmaskiner fortsätter att fungera utan problem mellan serviceintervallen.

+46 8 743 97 00

Balanserad sammansättning

Släpper effektivt ut överskottsvärmen, samtidigt som ett utmärkt skydd av rörytan bibehålls för att begränsa oljeförbrukningen.

Högkvalitativa smörjande tillsatser

Förlängda oljebytesintervall utan förlust av prestanda. Mindre tid och pengar spenderas på att byta olja. Minskade driftskostnader utan kompromisser.

Kompatibel med emissisonssystem

För att överensstämma med utsläppsreglerna finns det alltid ett alternativ i vår portfölj som är kompatibel med din övriga dieseldrivna utrustning.

Välj rätt smörjmedel

Alla typer av maskiner kräver ett specifikt smörjmedel – och det är inte allt. För att uppnå maximal drifttid och livslängd samt maximala prestanda för utrustningen beror valet av smörjmedel också på tillämpning, omgivningsförhållanden, flödesmönster och underhållsintervall.

web only
Motoroljematris