Stäng

Paroil Extra

Syntetisk motorolja

Kontakta oss

För alla extrema väderförhållanden, Atlas Copco Reservdelar och service.

Loading...

Suveränt skydd mot förslitning och korrosion

Extremt hög oxideringsstabilitet

Skydd mot de skadliga effekterna av sot

Högkvalitativa smörjande tillsatser

Rekommenderas för användning i modeller med låga utsläpp (Euro 4, 5, US 2007, Tier 4 ACEA E9).

Hjälper till att minimera stilleståndstid

Paroil Extra är en ultrahögeffektiv motorolja avsedd för smörjning av alla dieselmotorer som används i våra kompressorer och generatorer. Den uppfyller hårda kvalitetskontrollkrav för att din utrustning garanterat ska fungera på ett problemfritt och tillförlitligt sätt.Detta högklassiga, syntetiska smörjmedel med förslitningsförebyggande tillsatser, antioxidanter och korrosionshämmare ger suveränt viskositetsbevarande under höga temperaturer, för moderna dieselmotorer. Tack vare fluiditeten vid låga temperaturer blir motorn lättstartad och oljeflödet effektivt till motorns alla komponenter under start. Paroil Extra skyddar mycket effektivt motorns alla delar. Motorns övergripande renhet förbättras under de allra mest krävande tillämpningarna.Paroil Extra är optimerad för de senaste, kraftiga dieselmotorerna med låga utsläpp och tillämpningar med partikelfilter.

Prestanda

  Metod Enhet Värde
SAE-viskositetsgrad SAE J 300   5W40
Kinematisk viskositet vid 40 °C ASTM D 445 mm²/s 88,5
Kinematisk viskositet vid 100 °C ASTM D 445 mm²/s 14,6
Viskositetsindex ASTM D 2270   168
Flampunkt COC ASTM D 92 °C 232
Flytpunkt ASTM D 97 °C -42

Kapacitet

  Reservdelsnummer
5 l 1,32 US gal 1630 0135 01
20 l 5,28 US gal 1630 0136 01
209 l 55 US gal 1626 0102 00

Paroil Extra

explainer icon