Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Paroil E Mission Green

Mineralbaserat smörjmedel för steg 3b/Tier 4-motorer

Kontakta oss

För alla extrema väderförhållanden, Atlas Copco Reservdelar och service.

Loading...

Suveränt skydd mot förslitning och korrosion

Extremt hög oxideringsstabilitet

Skydd mot de skadliga effekterna av sot

Rekommenderas för användning i modeller med låga utsläpp. Bidrar till minimal stilleståndstid

Högkvalitativa smörjande tillsatser

Uppfyller de senaste utsläppsreglerna (Euro 4, 5, US 2007, Tier 4 ACEA E9).

Paroil E Mission Green är en högeffektiv motorolja avsedd för smörjning av alla dieselmotorer som används i våra kompressorer, generatorer och självflödande dieselpumpar, både de senaste modellerna med låga utsläpp (Euro 4, 5, US 2007, ACEA E9) och tidigare versioner. Den uppfyller hårda kvalitetskontrollkrav för att din utrustning garanterat ska fungera på ett problemfritt och tillförlitligt sätt.

Den här oljan är framställd av högraffinerade mineraloljor och avancerade tillsatsmedel, för suveränt viskositetsbevarande under höga temperaturer vid långvarig belastning. Paroil E Mission Green ger ett högklassigt skydd för alla motorns komponenter. Motorns övergripande renhet förbättras under de mest krävande förhållanden.

Prestanda

  Metod Enhet Värde
Sulfataska ASTM D874   1,0 max
Kinematisk viskositet vid 40 °C ASTM D 445 mm²/s 117
Kinematisk viskositet vid 100 °C ASTM D 445 mm²/s 15,2
Viskositetsindex ASTM D 2270   139
Densitet vid 15 °C ISO 3675  kg/dm³ 0,883
Flampunkt COC ASTM D 92 °C 225
Flytpunkt ASTM D 97 °C -34

Kapacitet

  Reservdelsnummer
5 l 1,32 US gal 1630 0471 00
20 l 5,28 US gal 1630 0472 00
210 l 55,48 US gal 1630 0473 00