Stäng

Paroil E Mission Green

Mineralbaserat smörjmedel för steg 3b/Tier 4-motorer

Kontakta oss

För alla extrema väderförhållanden, Atlas Copco Reservdelar och service.

Loading...

Suveränt skydd mot förslitning och korrosion

Extremt hög oxideringsstabilitet

Skydd mot de skadliga effekterna av sot

Rekommenderas för användning i modeller med låga utsläpp. Bidrar till minimal stilleståndstid

Högkvalitativa smörjande tillsatser

Uppfyller de senaste utsläppsreglerna (Euro 4, 5, US 2007, Tier 4 ACEA E9).

Paroil E Mission Green är en högeffektiv motorolja avsedd för smörjning av alla dieselmotorer som används i våra kompressorer, generatorer och självflödande dieselpumpar, både de senaste modellerna med låga utsläpp (Euro 4, 5, US 2007, ACEA E9) och tidigare versioner. Den uppfyller hårda kvalitetskontrollkrav för att din utrustning garanterat ska fungera på ett problemfritt och tillförlitligt sätt.Den här oljan är framställd av högraffinerade mineraloljor och avancerade tillsatsmedel, för suveränt viskositetsbevarande under höga temperaturer vid långvarig belastning. Paroil E Mission Green ger ett högklassigt skydd för alla motorns komponenter. Motorns övergripande renhet förbättras under de mest krävande förhållanden.

Prestanda

  Metod Enhet Värde
Sulfataska ASTM D874   1,0 max
Kinematisk viskositet vid 40 °C ASTM D 445 mm²/s 117
Kinematisk viskositet vid 100 °C ASTM D 445 mm²/s 15,2
Viskositetsindex ASTM D 2270   139
Densitet vid 15 °C ISO 3675  kg/dm³ 0,883
Flampunkt COC ASTM D 92 °C 225
Flytpunkt ASTM D 97 °C -34

Kapacitet

  Reservdelsnummer
5 l 1,32 US gal 1630 0471 00
20 l 5,28 US gal 1630 0472 00
210 l 55,48 US gal 1630 0473 00

Paroil E Mission Green

explainer icon