Stäng
web cover

Kompressorolja

Atlas Copco har ett komplett utbud av unika kompressoroljor som är anpassade till portabla kompressorer.

Slitstyrka

I förhållanden där smörjmedelsfilmen inte är tillräcklig kan rörliga delar kortvarigt komma i kontakt med varandra. Förslitningsförebyggande tillsatser bildar ett skyddande skikt på sådana rörliga delar och hindrar dem från att skadas.

Beständighet mot oxidation

När oljan utsätts för syre, höga temperaturer, vatten eller damm oxiderar den och skapar oxidationsprodukter, syror och avlagringar som minskar oljans livslängd och kan orsaka skada och försämra kompressorns prestanda.

Separera vatten

Under användning av kompressorn i olika tillämpningar kan den orsaka förångning av vatten beroende på den relativa luftfuktigheten och omgivningstemperaturen. Det är viktigt att skilja det här vattnet från oljan för att undvika ökad oxidation och för att behålla höga oljesmörjningsprestanda.

Välj rätt smörjmedel

Alla typer av maskiner kräver ett specifikt smörjmedel – och det är inte allt. För att uppnå maximal drifttid och livslängd samt maximala prestanda för utrustningen beror valet av smörjmedel också på tillämpning, omgivningsförhållanden, flödesmönster och underhållsintervall.

web only
Kompressoroljematris

Kompressorolja

contact icon