Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
web cover

Kompressorolja

Atlas Copco har ett komplett utbud av unika kompressoroljor som är anpassade till portabla kompressorer.

+46 8 743 97 00

Slitstyrka

I förhållanden där smörjmedelsfilmen inte är tillräcklig kan rörliga delar kortvarigt komma i kontakt med varandra. Förslitningsförebyggande tillsatser bildar ett skyddande skikt på sådana rörliga delar och hindrar dem från att skadas.

Beständighet mot oxidation

När oljan utsätts för syre, höga temperaturer, vatten eller damm oxiderar den och skapar oxidationsprodukter, syror och avlagringar som minskar oljans livslängd och kan orsaka skada och försämra kompressorns prestanda.

Separera vatten

Under användning av kompressorn i olika tillämpningar kan den orsaka förångning av vatten beroende på den relativa luftfuktigheten och omgivningstemperaturen. Det är viktigt att skilja det här vattnet från oljan för att undvika ökad oxidation och för att behålla höga oljesmörjningsprestanda.

Välj rätt smörjmedel

Alla typer av maskiner kräver ett specifikt smörjmedel – och det är inte allt. För att uppnå maximal drifttid och livslängd samt maximala prestanda för utrustningen beror valet av smörjmedel också på tillämpning, omgivningsförhållanden, flödesmönster och underhållsintervall.

web only
Kompressoroljematris