Paroil M Xtreme - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Energiteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Paroil M Xtreme

Mineralbaserad olja med utökad livslängd

Kontakta oss +46 8 743 97 00

För alla extrema väderförhållanden, Atlas Copco Reservdelar och service.

Loading...

Mineralbaserad kvalitetsolja

Ny sammansättning av tillsatser

Enastående beständighet mot oxidation och vattenavskiljning

Paroil M Xtreme är en mineralbaserad olja som har utvecklats för den nya generationens portabla enstegskompressorer från Atlas Copco. En högnivåbasolja och specifika tillsatspaket kan förlänga serviceintervallen, men Paroil M Xtreme säkerställer att din portabla kompressor fortsätter att fungera i alla krävande förhållanden. Ett konstant oljefilmsskydd skyddar dina rotorer och lager och fungerar i harmoni med alla andra komponenter i dina portabla kompressorer. Särskilda tillsatspaket resulterar i mindre föroreningar, bättre vattenavskiljning och inga läckage. Paroil M Xtreme leder till högre produktivitetsstandarder och ökad drifttid på arbetsplatsen.

Prestanda

  Metod Enhet Värde
Viskositet vid 40°C ASTM D 445 mm²/s 46
Viskositet vid 100°C ASTM D 445 mm²/s 6,85
Viskositetsindex ASTM D 2207   108
Densitet vid 15 °C ISO 3675 kg/dm³ 0,86
Flampunkt COC ASTM D 92 °C 212
Flytpunkt ASTM D 97 °C -33

Kapacitet

  Reservdelsnummer
5 l 1,32 US gal 1615 5958 00
20 l 5,28 US gal 1615 5959 00
210 l 55,48 US gal 1615 5960 00
1000 l 264,17 US gal 1630 0310 00