Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Paroil M Xtreme

Mineralbaserad olja med utökad livslängd

Kontakta oss +46 8 743 97 00

För alla extrema väderförhållanden, Atlas Copco Reservdelar och service.

Loading...

Mineralbaserad kvalitetsolja

Ny sammansättning av tillsatser

Enastående beständighet mot oxidation och vattenavskiljning

Paroil M Xtreme är en mineralbaserad olja som har utvecklats för den nya generationens portabla enstegskompressorer från Atlas Copco. En högnivåbasolja och specifika tillsatspaket kan förlänga serviceintervallen, men Paroil M Xtreme säkerställer att din portabla kompressor fortsätter att fungera i alla krävande förhållanden. Ett konstant oljefilmsskydd skyddar dina rotorer och lager och fungerar i harmoni med alla andra komponenter i dina portabla kompressorer. Särskilda tillsatspaket resulterar i mindre föroreningar, bättre vattenavskiljning och inga läckage. Paroil M Xtreme leder till högre produktivitetsstandarder och ökad drifttid på arbetsplatsen.

Prestanda

  Metod Enhet Värde
Viskositet vid 40°C ASTM D 445 mm²/s 46
Viskositet vid 100°C ASTM D 445 mm²/s 6,85
Viskositetsindex ASTM D 2207   108
Densitet vid 15 °C ISO 3675 kg/dm³ 0,86
Flampunkt COC ASTM D 92 °C 212
Flytpunkt ASTM D 97 °C -33

Kapacitet

  Reservdelsnummer
5 l 1,32 US gal 1615 5958 00
20 l 5,28 US gal 1615 5959 00
210 l 55,48 US gal 1615 5960 00
1000 l 264,17 US gal 1630 0310 00