Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Originalfilter

Endast originalfilter garanterar kvalitet.

Kontakta oss +46 8 743 97 00

Atlas Copcos oljor och servicesatser

Kvaliteten på komponenter som filter och oljor är avgörande för maskinens prestanda.
Atlas Copco Construction Technique Service är här för att stödja kunder på lång sikt. Det är därför vi på Atlas Copco endast arbetar med komponenter av hög kvalitet som har designats för att prestera och hålla länge.

Loading...

Lägre driftskostnader

Kort stilleståndstid

Ökat andrahandsvärde

Endast originalreservdelar garanterar kvalitet och hög prestanda

Våra originalfilter från Atlas Copco tillverkas enligt samma höga standard som vår utrustning och har klarat samma uthållighetstester. Originalfilter innebär att du slipper problem som till exempel dålig tätning mellan filterhuset och motorn eller en snabb försämring av flödet inuti filtret. Att använda våra originalfilter från Atlas Copco har visat sig vara det bästa sättet att skydda din investering från låg prestanda och höga bränslekostnader och garanterar att din maskin fungerar enligt de ursprungliga fabriksspecifikationerna.

Varför luftfiltrering?

genuine part
 • Små avstånd (<0,04 mm) (<0,002 tum) mellan rotorer och hus. 
 • Smuts mellan rotorerna och huset orsakar skada på rotorerna, vilket gör att mindre tryckluft levereras och att bränsleförbrukningen ökar. 
 • Luftfiltret är det viktigaste filtret i kompressorn. Damm förkortar livslängden för kompressorelementet, oljeseparatorns element och oljan.

Varför oljefiltrering?

PN 1604694490
 • Damm och smuts kan skada rotorerna och huset, vilket leder till sämre prestanda. 
 • Damm och smuts skadar lager och lagerhus. 
 • Lagerslitage leder till ökad rotorkontakt, och därmed kan kompressorelementet haverera.

Varför luft/oljeseparation?

PN 2911007501
 • Minskar oljeförbrukningen och servicekostnaderna genom att oljan hålls kvar i oljekretsen 
 • Begränsar oljeförorening och ger ren luft

Varför bränslefiltrering?

genuine part
 • Smuts och vatten i bränslet kan orsaka stora skador på bränslepumpar och bränsleinsprutare. 
 • Vatten i bränslet gör att motorns uteffekt minskar. 
 • Bränslekvaliteten varierar beroende på lokala reningsprocesser och transportförhållanden.