Stäng

Motorvägsprojektet mellan Mumbai och Pune: Betongsprutning i tunneln

E-Air för biomassatillämpning i Tyskland

I Indien byggs en ny och snabb motorväg mellan två av landets största städer. Den nya motorvägen minskar pendlingstiden med otroliga 45 minuter. Dessutom ger projektet en säkrare väg då den befintliga vägen ofta utsätts för svåra monsunförhållanden, vilka orsakar farliga jordskred. 

Se nedan!

Motorvägen mellan Mumbai och Pune

Mumbai är en av världens mest tätbefolkade städer. Dess befolkning har ökat betydligt under det förra århundradets andra hälft och fortsätter att växa snabbt – liksom trafiken. Vägarna är överbelastade och överfulla, vilket gör att det ofta är obehagligt att köra. Jordskred som orsakas av monsunväderförhållanden ger även kritiska trafikstörningar, samt hotar säkerheten för pendlarna.

För att förbättra förhållandena på vägen byggs en ny och tillförlitlig motorväg mellan Mumbai och Pune, två av landets största handelsstäder. Motorvägen mellan Mumbai och Pune är ett pågående projekt som består av anläggning av olika tunnlar, broar och vägar, vilka skapar en tillförlitlig genväg jämfört med den befintliga vägen. Enligt tidplanen ska den vara klar nästa år och man arbetar dygnet runt för att det här prestigefyllda projektet ska gå i hamn. Det kommer att minska restiden med otroliga 45 minuter och öka säkerheten för dem som reser.

E-Air – Betongsprutning av tunneln utan utsläpp

RVR projects är en av de två entreprenörerna på plats som tar sig an det tuffa arbetet med att bygga motorvägstunnlarna. Den lokala byggspecialisten valde att använda två av sina tretton elektriska luftkompressorer från Atlas Copco för att spruta betong på hängväggar och sidoväggar vid tunnelutgrävningen. Den sprutade betongen stärker tunneln samtidigt som stenstrukturen lämnas intakt. 

Arbetsförhållandena i tunneln på 10 kilometer är tuffa. Det är dammigt, lerigt och mycket varmt, och temperaturen kan stiga till hela 45 °C. För att klara dessa extrema förhållanden har RVR Projects valt de portabla kompressorerna med noll utsläpp, låg kostnad och tyst drift. De elektriska kompressorerna arbetar dygnet runt för att hålla projektet igång kontinuerligt, med ständig lufttillförsel för att förbättra luftkvaliteten och minska bullret för dem som arbetar i tunnlarna.

Se våra elektriska portabla kompressorer i arbete nedan!

Vilken är den totala ägandekostnaden för din elektriska portabla kompressor?

Motorvägsprojektet mellan Mumbai och Pune: Betongsprutning i tunneln

explainer icon